Nieuws

 • Utku Canko wint Vlietaward !

  Utku Canko wint Vlietaward !

  De Vlietawards 2020 zijn uitgereikt ! De Vlietawards zijn een blijk van waardering voor mensen die zich binnen Leidschendam-voorburg extra inzetten. Het bestuur van de stichting Platform voor gehandicapten is erg trots dat Utku Canko de Award voor “Onbeperkte topper Vrijwilliger” in ontvangst mocht nemen. Utku zet zich al meer …Lees meer »
 • Platform Gehandicapten vraagt gemeente werk te maken van inclusie-agenda

  Platform Gehandicapten vraagt gemeente werk te maken van inclusie-agenda

  Lokale Inclusieagenda Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg heeft op 22 januari 2020 een brief geschreven aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente. Het Platform schrijft, dat de gemeente de toegankelijkheid van de buitenruimte en van openbare gebouwen structureel moet verbeteren. Het Platform stelt voor dat medewerkers van de …Lees meer »
 • Dagtocht Rotterdamse haven 22 jan

  Dagtocht Rotterdamse haven 22 jan

  Op 22 januari organiseert van Heugten een gratis dagje uit naar de Rotterdamse havens en de Maasvlakte. Kijk op de foto voor meer informatie!Lees meer »
 • Jaarafsluiting van het bestuur

  Jaarafsluiting van het bestuur

  Jaarafsluiting van het bestuur Afgelopen jaar hebben we als nieuw bestuur steeds meer onze draai gevonden. Veel activiteiten zijn natuurlijk gewoon doorgegaan, zoals de voorlichtingslessen op de basisscholen. Daarvan hebben we er in 2019 zeven gedaan. Omdat coördinator Marie-Thérèse ermee stopte, hebben we na de zomervakantie helaas een klein dipje …Lees meer »
 • Resultaat enquete tevredenheid WMO-voorzieningen

  Resultaat enquete tevredenheid WMO-voorzieningen

  Enquête tevredenheid WMO-voorzieningen In november 2019 heeft het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg (PGLV) een mini-onderzoek gehouden naar de tevredenheid over WMO-voorzieningen. Onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vallen onder andere: • hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel; • woonvoorzieningen, zoals een traplift, tillift of aanpassing aan de woning; • huishoudelijke verzorging. …Lees meer »
 • Willem Bertels nieuwe voorzitter

  Willem Bertels nieuwe voorzitter

  Willem Bertels, nieuwe voorzitter van het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg (PGLV) Beste vrijwilligers en sympathisanten van het Platform Gehandicapten Afgelopen voorjaar liet Hanneke Dominicus weten dat ze haar voorzitterschap van het Platform al na een jaar weer moest neerleggen. Het bestuur is vervolgens naarstig op zoek gegaan naar een opvolger. Gelukkig …Lees meer »
 • Conferentie Inclusie door ontmoeting

  Conferentie Inclusie door ontmoeting

  Dikke streep door discriminatie; conferentie ‘Inclusie door ontmoeting’ een groot succes! 21 november vond in wijkcentrum De Blauwe Tram in Leidschendam de conferentie “Inclusie door Ontmoeting” plaats. Een kleine veertig vertegenwoordigers van Leidschendam-Voorburgse organisaties zoals het Midden- en kleinbedrijf (MKB), welzijns- en zorgorganisaties en de Adviesraad sociaal domein voerden met …Lees meer »
 • Ongehinderd app

  Ongehinderd app

  Alweer een jaar geleden werd de app Ongehinderd geïntroduceerd in onze gemeente. Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijker Nederland, zodat iedereen er onbezorgd op uit kan. Via de Ongehinderd app kunnen mensen met een beperking eenvoudig zien bij welke locaties ze goed terecht kunnen en welke toegankelijkheidsvoorzieningen aanwezig zijn. …Lees meer »
 • Enquête kwaliteit WMO-voorzieningen

  Enquête kwaliteit WMO-voorzieningen

  Het Platform Gehandicapten behartigt de belangen van inwoners van Leidschendam-Voorburgmet een handicap. Dat doen wij onder andere door de gemeente te adviseren over het door haar gevoerde beleid. Met deze enquête hopen wij informatie te verzamelen over de uitwerking van het gemeentelijk WMO-beleid. Als u gebruik maakt van een door …Lees meer »
 • Conferentie ‘Inclusie door Ontmoeting’ 21 nov

  Conferentie ‘Inclusie door Ontmoeting’ 21 nov

  SAVE THE  DATE DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019 14.00 – 17.30 UUR Wijkvereniging De Blauwe Tram Conferentie ‘Inclusie door Ontmoeting’ hoe ontmoeting bijdraagt aan een inclusief Leidschendam-Voorburg De conferentie In samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg organiseren Platform Gehandicapten LV en Stichting iDb een bijeenkomst voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg met als thema ‘Inclusie door Ontmoeting’. We …Lees meer »
 • Inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

  Inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

  Voor werkgevers heeft het nog weinig prioriteit om inclusiever te worden en bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Lees dit artikel (bron NOS) https://nos.nl/artikel/2305325-scp-inclusief-personeelsbeleid-geen-grote-prioriteit-voor-werkgevers.html  Lees meer »
 • Nieuwsbrief 1 2019

  Nieuwsbrief 1 2019

  Hierbij de link naar onze eerste digitale nieuwsbrief ! https://us20.campaign-archive.com/?u=d0bbaf07869db0a7cae27d2cf&id=2b434f58b7Lees meer »
 • Verkiezingen – de Werkgroep Toegankelijkheid op stap met Midvliet TV

  Verkiezingen – de Werkgroep Toegankelijkheid op stap met Midvliet TV

  Tijdens de Provinciale Staten verkiezingen van maart is onze werkgroep Toegankelijkheid een onderzoek gestart naar de toegankelijkheid van stembureaus in onze gemeente. Midvliet TV heeft daarvan een mooi verslag gemaakt! Bekijk de video op YouTube.Lees meer »
 • Vacature bestuurslid/voorzitter

  Vacature bestuurslid/voorzitter

  Onze voorzitter gaat het stokje overdragen. De doorstart van het Platform is goed gelukt en er staat nu een frisse, actieve organisatie met scherpe doelstellingen. Daarom vragen wij: Voorzitter Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg Taken voorzitter het gezicht van het platform naar buiten toe het voorzitten van vergaderingen contact onderhouden met alle …Lees meer »
 • Vacature vrijwilliger Scholenproject

  Vacature vrijwilliger Scholenproject

  Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg, ook die met een lichamelijke of geestelijke beperking, moeten een ‘normaal’ leven kunnen leiden. Thuis, op het werk, op school, bij het uitgaan, tijdens het winkelen, kortom op alle plekken en in alle omstandigheden moeten gehandicapten ongehinderd aan de samenleving deel kunnen nemen. De samenleving moet …Lees meer »
 • Vacature coördinator Scholenproject

  Vacature coördinator Scholenproject

  Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg, ook die met een lichamelijke of geestelijke beperking, moeten een ‘normaal’ leven kunnen leiden. Thuis, op het werk, op school, bij het uitgaan, tijdens het winkelen, kortom op alle plekken en in alle omstandigheden moeten gehandicapten ongehinderd aan de samenleving deel kunnen nemen. De samenleving moet …Lees meer »
 • High tea voor onze donateurs

  High tea voor onze donateurs

  Graag gaan we onze donateurs verrassen met een High tea bij de stadstuin Rusthout. Dit jaar geen kerstdiner, maar heerlijk genieten in het Groen, met zoete lekkernijen. We nodigen dan graag onze donateurs uit, zij zijn onze steunpunten bij al onze werkzaamheden. Nog niet uw donatie overgemaakt? Graag minimaal 10 …Lees meer »