Overige activiteiten

  • Organiseren van conferenties/ studiedagen. Deze zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente met een handicap en professionals en bestuurders van de gemeente, van maatschappelijke organisaties en ook vertegenwoordigers van ondernemers. Wegens de coronapandemie was de laatste conferentie in 2019. Het onderwerp was ‘Inclusie door ontmoeting’.
  • Bewustwordingscampagnes voor inwoners van de gemeente. In 2023 starten we met een publiekscampagne gericht op de inwoners van de gemeente. Met de campagne willen we de inwoners van de gemeente er bewust van maken wat zij kunnen doen om rekening te houden hun gehandicapte mede-inwoners.

De werkgroep Openbare Toegankelijkheid is een actieve groep vrijwilligers met óf zonder handicap. Heb je belangstelling voor of wil je informatie over deze werkgroep; dan kun je contact opnemen met de coördinator:

Willem Bertels
info@platformgehandicaptenlv.nl
06-224474540

Conferentie Platform gehandicapten