Strategie

  • Het Platform adviseert niet vanaf de zijlijn. In ons advieswerk laten onze ervaringsexperts professionals (en in schoolwerkshops kinderen) ervaren hoe het is om met een handicap te leven en wat er nodig is, om zelfstandig aan de samenleving deel te kunnen nemen. Daardoor ontstaat er meer bewustzijn over wat belangrijk is voor een gehandicapte, met als gevolg dat er meer rekening met hen zal worden gehouden. Deze manier van werken vatten we samen onder de noemer ‘inclusie door ontmoeting’.
  • We verstrekken inhoudelijk-technische adviezen over de eisen waaraan de openbare ruimte en voorzieningen moeten voldoen. Soms op eigen initiatief, soms op verzoek.
  • We hebben onvoldoende capaciteit om in te gaan op individuele klachten over de toegankelijkheid van voorzieningen in Leidschendam-Voorburg. Wel kunnen die bij ons worden gemeld. Ze vormen een bron van informatie over op welke problemen we onze pijlen moeten richten. U kunt uw klacht, opmerkingen of suggesties mailen naar secretaris@platformgehandicaptenlv.nl