Steun ons!

Het Platform heeft twee soorten uitgaven: eenmalige en structurele kosten. Voor eenmalige activiteiten en projecten, zoals conferenties en campagnes, kunnen we beroep doen op projectsubsidies van de gemeente en fondsen. Voor de structurele kosten, zoals het huren van vergaderruimte, voorlichtingsmateriaal en administratie zijn we volledig afhankelijk van giften en donaties. Zonder deze zou onze continuïteit in gevaar komen.

Steun Stichting  Platform Gehandicapten LV

Wij zouden dan ook heel blij zijn met een gift.

U kunt rechtstreeks een bedrag overmaken naar rekeningnummer:
NL64 INGB 0006 9301 00 t.n.v. Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg.

ANBI

Het platform is door de Belastingdienst erkend als een instelling die het algemeen nut beoogt (ANBI-status). Giften aan organisaties met een ANBI-status zijn aftrekbaar van de belasting. U kunt hier onze status controleren.