Adviseren over toegankelijkheid

Een belangrijk deel van ons werk is het bevorderen van de toegankelijkheid van de samenleving. Denk daarbij niet alleen aan de toegankelijkheid van de openbare buiten- en binnenruimte (straten, stoepen en gebouwen), maar ook aan de toegankelijkheid van voorzieningen zoals werk, welzijn, zorg, sport en recreatie.

Het advieswerk bestaat vooral uit het inspecteren van bepaalde locaties, gebieden of gebouwen. Deze inspecties worden uitgevoerd door de vrijwilligers van de werkgroep Toegankelijkheid. We doen deze inspecties bij voorkeur samen met de professionals die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Na de inspectie brengen we een rapport uit.

Enkele voorbeelden:

  • Inspectierapport Toegankelijkheid van Westfield Mall of the Netherlands, het nieuwe winkelcentrum in Leidschendam. Hier een link naar het rapport
  • Frequent schouwen van wijken en buurten. Dit doen we meestal samen met gemeentemedewerkers die verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenruimte of voor het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
  • Adviseren bij het realiseren of herontwikkeling van openbare gebouwen of gebieden, zoals de bibliotheek of de nieuwe raadszaal.
  • Voorafgaand aan algemene verkiezingen voorlichting geven aan de voorzitters van de stembureaus.
  • Adviseren over de toegankelijkheid van de digitale informatievoorziening van de gemeente.
  • In kaart brengen hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van sociale en maatschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld, is het duidelijk waar en bij wie gehandicapten terecht kunnen als ze een huishoudelijke hulp nodig hebben of als ze willen sporten of recreëren? En als ze weten waar ze moeten zijn, worden ze dan adequaat geholpen? Treffen ze professionals die moeite doen om te luisteren en die alles op alles zetten om maatwerk te leveren?
  • Onderzoek doen naar de serviceverlening van leveranciers van rolstoelen en scootmobiels of naar de kwaliteit van huishoudelijke hulp.
toegankelijkheid stoepen vuilcontainers