Werkgroep toegankelijkheid

Mensen met een lichamelijke beperking willen zoveel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Dat geldt ook voor blinden en slechthorenden. En overal, liefst zonder belemmeringen, naar toe kunnen gaan.

Zelfstandig wonen, werken, uitgaan, reizen met openbaar vervoer, veilig oversteken op straat, geld pinnen; het moet allemaal kunnen. Maar vaak is dat niet het geval.
Daarom is toegankelijkheid een speerpunt voor het Platform.

De werkgroep Openbare Toegankelijkheid is een actieve groep vrijwilligers met óf zonder beperking. Zij bekijken de toegankelijkheid van openbare gebouwen, maar ook wel winkels of horecagelegenheden.
Ook beoordelen zij de openbare buitenruimte zoals bij stoepen, straten, oversteekplaatsen, knooppunten, obstakels,en bruggetjes.
Voor mensen met een beperking mogen dit geen hindernissen zijn.

Regelmatig is er overleg met de gemeente en geeft men advies aan de hand van plannen en tekeningen.
Soms werkt men ook aan de hand van een item, zoals stemlokalen, wandelpaden en de plaats van bankjes.
Het Openbaar Vervoer moet zoveel mogelijk toegankelijk zijn, maar ook de in- en uitstapplaatsen moeten voldoen aan de eisen.

Heb je belangstelling of wil je informatie van deze werkgroep; dan kun je contact opnemen met Coen van Hoogdalem, telefoon 06-11456079 of mailen naar info@platformgehandicaptenlv.nl.
.