Het platform

Bestuur

Voorzitter
Hanneke Dominicus
Westeinde 12
2275AD Voorburg
  info@platformgehandicaptenlv.nl
  06-51968511

Secretaris
Willem Bertels
Prinses Beatrixlaan 31
2264TG Leidschendam
  info@platformgehandicaptenlv.nl
  06-224474540

Penningmeester
Will Kranenburg
Stompwijkseweg 40
2266GG Leidschendam
  info@platformgehandicaptenlv.nl
  06-28558715

Overige bestuursleden
Miranda van der Ark
  info@platformgehandicaptenlv.nl

Voorzitter werkgroep Openbare Toegankelijkheid
Coen van Hoogdalem
  06-11456079

Banknummer

NL64 INGB 0006 9301 00 t.n.v. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg

ANBI verklaring

Onze stichting heeft een ANBI verklaring. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.