Nieuwsbrief nr. 1, voorjaar 2023

Beste vrijwilligers, belangstellenden, sympathisanten en donateurs,

Deze nieuwsbrief heeft iets langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Maar uw geduld wordt beloond. Ze is namelijk tot aan de rand gevuld met vooral veel goed nieuws. Zo is onze website van boven tot onder geactualiseerd en we zijn op tal van fronten in gesprek met de gemeente en andere organisaties. We hebben weer een aantal scholen bezocht om leerlingen van groep 7 en 8 te laten ervaren wat het betekent om je leven te leiden met een handicap. Wat waren ze onder de indruk! Het meest blij zijn we onze nieuwe vrijwilligers. Maar liefst vier hebben we er het afgelopen half jaar mogen verwelkomen. We stellen ze graag aan u voor.

Namens het bestuur van het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg wens ik u voor nu veel leesplezier en voor straks alvast een mooie zomer.

Willem Bertels,
voorzitter.Inspectie Prinsenhof en Duivenvoorde

9 Februari 2023 inspecteerden we weer een stukje openbare ruimte. Voor de tweede keer in een jaar bezochten we de wijken Prinsenhof en Duivenvoorde. Ditmaal liep een ruime vertegenwoordiging van de gemeente mee. Niet alleen twee medewerkers van Stadsbeheer, maar ook twee bijzonder opsporingsambtenaren en twee wethouders: Marcel Belt (o.a. verantwoordelijk voor Openbare Ruimte, Wmo en Zorg) en Philip van Veller (o.a. verantwoordelijk voor Financiën en Armoedebestrijding).

Op de stoep luisteren twee wethouders en een medewerker Stadsbeheer aandachtig naar iemand in een rolstoel en iemand met een taststok
Tekst bij de foto: Twee wethouders en een medewerker van Stadbeheer krijgen staande bij een paaltje midden op de stoep uitleg van iemand in een rolstoel en iemand met een taststok.

Lees hier het verslag van de inspectie.

Doel van de inspectietocht was de gemeentemannen – alleen mannen liepen mee! – te laten zien en vooral ook te laten ervaren, dat voor gehandicapten de buitenruimte nog lang niet overal vrij is van hindernissen. In de weg staande paaltjes vormden de meest voorkomende hinderpaal. Die paaltjes moeten verhinderen dat auto’s en tweewielers gebruik maken van het voetpad of de stoep. Maar het neveneffect is dat slechtzienden ertegenaan lopen en mensen met een rolstoel of scootmobiel hun weg niet kunnen vervolgen. Bovendien staan ze vaak op een volstrekt onlogische plek. Een tweede probleem is, dat overgangen tussen stoep en oversteekplaats lang niet overal egaal zijn. Samen met de her en der losliggende stoeptegels zijn dit bijzonder gevaarlijke situaties.

Na afloop van het inspectierondje waren de wethouders erg onder de indruk. Marcel Belt vond het een eye opener: “Als ‘gewoon burger’ vallen dit soort gebreken je niet op”, zei hij. Philip van Veller beaamde dat: “Als je zelf in die rolstoel zit, ervaar je pas hoe een hoogteverschil van een paar centimeter een haast onneembare drempel is.”

Ditzelfde rondje hebben we precies een jaar geleden ook met de gemeente gelopen. Ook toen luidde de gezamenlijke conclusie dat er wel heel veel paaltjes in de weg stonden. Een jaar later blijkt de gemeente nog niet is toegekomen aan de oplossing van het paaltjesprobleem. De gemeente heeft inmiddels toegezegd op korte termijn te zullen bekijken welke paaltjes geen functie meer hebben. Die paaltjes zullen worden weggehaald. We rekenen erop dat de paaltjes die wel nodig zijn, worden voorzien van een contrasterende kleur.Voorlichting op school
door José Leeflang (coördinator werkgroep Schoolvoorlichting)

23 maart maart bezochten we de Lusthofschool. Hier volgt een live verslag:

Vandaag komen we voor de tweede keer bij de Lusthofschool in Voorburg. Enkele leerlingen van groep acht en conciërge Jos ontvangen ons gastvrij met heerlijke koffie en thee. Twee weken geleden waren we bij groep acht A van juf Bianca, vandaag is groep acht B van juf Esther aan de beurt. Er is een vrolijke drukte, de vrijwilligers vinden het fijn elkaar weer te zien, de blindengeleidehonden van Ger en Hennie duidelijk ook. Ondertussen halen Willem en Jos het materiaal, dat tijdelijk even op de schoolzolder was gestald.

Vandaag is Irene Hai Mohammad nieuw als vrijwilligster, de vorige keer was Marian de Haan er als nieuwe vrijwilligster bij. Ook Alletta Koers is ons team komen versterken; zij gaat voortaan het rolstoelparcours begeleiden, samen met Utku en Kitty. We zijn ontzettend blij met de versterking van ons team met deze drie enthousiaste vrijwilligsters! Zij stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.

De klas is opgedeeld in vijf groepjes van zes leerlingen. Elk groepje doet zes verschillende oefeningen, waaronder een rolstoelparcours en het doen van dagelijkse handelingen met maar één arm. Gretig willen de leerlingen alles proberen, ontdekken en ervaren. Bij de vragenronde op het eind geeft een leerling, duidelijk onder de indruk, aan:  “Ik kan me niet voorstellen hoe het is als je helemaal niets ziet!”. Respect voor de vrijwilligers is voelbaar in de hele groep. Er valt een stilte en een meisje zegt: “Ik besef nu wel dat ik heel blij ben dat ik alles kan”. Andere kinderen knikken instemmend. De vanzelfsprekendheid van ‘gezond zijn’ maakt voor even plaats voor dankbaar besef. Hoe mooi is dat!


Theo laat een meisje ervaren hoe is voelt om blind te zijn en je weg te vinden met een taststok.Activiteiten toegankelijkheid 

De werkgroep Toegankelijkheid heeft de afgelopen maanden bergen werk verzet. Wilt u weten welke activiteiten we allemaal hebben ontplooid?

  1. In oktober vorig jaar boden we ons rapport over de toegankelijkheid van Westfield Mall of the Netherlands aan aan wethouder Astrid van Eekelen en algemeen manager van Westfield, Erica van Delft. Inmiddels zijn we met Westfield in gesprek over een aantal noodzakelijke verbeteringen. De Minder Validen Toiletten (MIVA’s) worden in 2024 beter toegankelijk gemaakt (vooral ruimer en met  makkelijker te openen deuren). Daarnaast wordt een onderzoek gehouden over het aanbrengen van geleidelijnen voor visueel gehandicapten. Tenslotte gaan onze vrijwilligers samen met medewerkers van Westfield een inspectieronde uitvoeren.
  2. De gemeente heeft besloten de bibliotheek in Leidschendam te verplaatsten naar haar vorige adres, Fluitpolderplein 1. Het Platform is lid van de door de gemeente ingestelde Klankbordgroep Bibliotheek, die het proces begeleidt. In de bijeenkomst van april is er door ons onder andere op gewezen dat de MIVA’s te krap zijn en dat er in plaats van draaideuren schuifdeuren moeten komen. Bovendien hebben we ervoor gepleit dat het hele gebouw moet voldoen aan de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS). Deze standaard gaat op veel punten verder dan het wettelijk verplichte Bouwbesluit. We zullen er scherp op toezien dat de gemeente ons pleidooi overneemt.
  3. De gemeente is aan het onderzoeken of verhuizing van gemeenteraad en griffie naar het Raadhuis in Leidschendam haalbaar is. Dit is een veelbelovende ontwikkeling, omdat de huidige raadszaal in Huize Swaensteyn voor gehandicapten bijzonder slecht toegankelijk is. De gemeente heeft ons gevraagd mee te denken over de voorwaarden waaraan een nieuwe accommodatie moet voldoen wil ze voor gehandicapten gegoten zitten als een jas. We hebben hierover een bijzonder constructieve sessie gehad met de projectmanager van de gemeente.
  4. Voorafgaand aan de Provinciale en Waterschapsverkiezingen heeft een kleine delegatie van het Platform voorlichting gegeven aan de voorzitters van de stembureaus in de gemeente. We hebben er onder andere met nadruk op gewezen dat mensen met een beperking zich bij het uitbrengen van hun stem kunnen laten helpen door iemand anders. Dit op grond van artikel J 28 van de Kieswet. Het waren prettige bijeenkomsten, waarin we belangstellende voorzitters ontmoetten.

Mevrouw in elektrische rolstoel in stemhokje. Copyright: “Elke Stem Telt”Actualisatie website Platform Gehandicapten

Onze website was toe aan een grondige actualisatie. We leggen duidelijker uit waar we voor staan en wat we doen. Daarnaast besteden we veel meer aandacht aan onze vrijwilligers, stuk voor stuk mensen die elke dag omgaan met hun handicap. Mensen die niet bij de pakken neerzitten, die oplossingen bedenken en die hun leven de moeite waard maken. Positieve ervaringsdeskundigen dus.
Het Platform Gehandicapten biedt haar vrijwilligers een podium waarop ze in de schijnwerpers staan, waar ze zich gezien en gehoord voelen. Een plek waar gehandicapten en niet-gehandicapten elkaar ontmoeten. En zoals we allemaal weten: ontmoeting leidt tot begrip en respect.

Gaat u er maar eens goed voor zitten en surf naar: www.platformgehandicaptenlv.nl.Nieuwe vrijwilligers

De kurk waarop het Platform Gehandicapten drijft, zijn de vrijwilligers. Zonder hen kunnen wij onze kerntaak, opkomen voor de belangen van gehandicapten, niet vervullen.

Onze nieuwe vrijwilligers stellen zich hier aan u voor:

Aletta Koers

Mijn naam is Aletta. In 2022 ben ik samen met een vriendin in Leidschendam komen wonen. Sinds 20 jaar heb een spierziekte waardoor ik mij nu buitenshuis in een rolstoel met een aankoppelhandbike beweeg.
Ik ben nu met pensioen, voorheen werkte ik in de psychiatrie . Ik ben bij het Platform Gehandicapten gekomen omdat ik het fijn vind om mensen te leren kennen die weten wat het is om gehandicapt te zijn. Daarnaast  wil ik graag iets nuttigs doen.

Marian de Haan

Hallo, ik ben Marian de Haan, 74 jaar en 10 jaar gepensioneerd. Ik ben 30 jaar leerkracht op een basisschool geweest. Ik houd van wandelen, buiten zijn, planten en dieren. Ik werk als gastvrouw op Stadstuin Rusthout en doe alles wat met kinderen en creativiteit te maken heeft. Samen met een collega regel ik daar de activiteiten. Ik vind het heel mooi wat jullie doen met workshops voor groep 8 en help graag bij het organiseren daarvan.

Irene Hai Mohammed

Mijn naam is Irene Haj Mohammad, 57 jaar, moeder van 5 kinderen en oma van 9 kleinkinderen. Ik doe vrijwilligerswerk bij de stomavereniging als gastdocent en stomatrainer. In 2011 bleek ik ernstig ziek en kreeg ik een eindstandig colostoma. Deze lichamelijke beperking is niet aan mij te zien en er heersen nog veel taboes rondom het onderwerp.
Graag geef ik tijdens de workshops schoolvoorlichting informatie over stoma’s. Dit is een uitgelezen kans om leerlingen al op jonge leeftijd te laten zien dat je prima met een stoma kan leven en om taboes rondom dit onderwerp te doorbreken. Zo kunnen de leerlingen ook zien dat het niet nodig is om bij de pakken neer te gaan zitten als er tegenslag op je pad komen.

Annelies Schwartz

Mijn naam is Annelies Schwartz. Graag sluit ik me aan bij jullie geweldige vrijwilligersgroep. Dit in de vorm van een nederige bijdrage van het beschikbaar stellen van opslagruimte voor alle materialen van de werkgroep Schoolvoorlichting van het Platform Gehandicapten, zoals rolstoelen, taststokken en aangepaste hulpmiddelen voor dagelijkse handelingen.

Edward Zuiderwijk

Ik ben Edward Zuiderwijk (ja klopt… de man van Sandra). In mijn dagelijkse leven ben ik fulltime werkzaam bij de Albert Heijn XL in de Mall of the Netherlands op de bakkerij-afdeling.  Vader van een zoon en een dochter en al 43 jaar hobby muzikant als slagwerker. Ook heb ik slagwerk- (trommel-)les gegeven aan mensen met een licht verstandelijke beperking.
Toen Sandra 13 jaar geleden een herseninfarct kreeg kwam ik daarna in aanraking met diverse problemen, maar ook met mogelijkheden waar gehandicapte personen mee te maken hebben. De problemen hebben we omgezet in uitdagingen en zo leer je met veel dingen omgaan en leer je er anders tegen aan te kijken dan als persoon zonder handicap. Dit vind ik ook de uitdaging om heel Leidschendam-Voorburg te laten beseffen dat iemand met handicap ook aan alle facetten van het leven wil deelnemen en om alle hindernissen die er daar voor zijn te laten verdwijnen. Iedereen moet zich daarvan bewust worden en dat is eigenlijk ook in hun eigen belang. Want als deze mensen dadelijk oud worden en ook van hulpmiddelen gebruik moeten gaan maken dan profiteren ze van het feit dat vele “hindernissen” zijn verdwenen.
In het bestuur zal ik een ondersteunende rol gaan spelen. Maar wel proberen om via diverse media (zowel de papieren media als sociaal media) ons Platform nog meer op de kaart te zetten en hierdoor iedereen er bewust van te maken dat ze rekening moeten houden met alle mensen die op een af andere manier een hulpmiddel moeten gebruiken om hun leven goed te kunnen voortzetten.Aangepast sporten 

Iedereen moet kunnen sporten, ook als je gehandicapt bent. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft dat goed begrepen. Dat blijkt uit het feit dat de stichting Sport en Welzijn (SenW) in staat wordt gesteld om gehandicapten te bemiddelen naar de sport of bewegingsvorm die goed bij ze past. Daarvoor werken er bij SenW zogenaamde ‘beweegcoaches‘. Met behulp van het digitaal programma de ‘sportvinder’ van Uniek Sporten brengen ze van iemand in kaart welke sport of beweegvorm geschikt zou zijn en gaan ze met een sportclub in gesprek om deze te helpen met het aanpassen van het sportaanbod. Denk bijvoorbeeld aan een tillift om van de wal in een roei- of zeilboot te stappen. De beweegcoaches van SenW bieden dus individueel maatwerk!

Eén van de mensen die SenW heeft bemiddeld naar precies de juiste sportvorm, is Margreet Van Veen – Blaak. U hebt al met haar kennis kunnen maken in onze nieuwsbrief van juli 2022. Margreet is namelijk vrijwilliger van het Platform Gehandicapten.

Hieronder vindt u de volgende hyperlinks:

SportdriewielfietsWord vrijwilliger!

U heeft in deze nieuwsbrief kennis gemaakt met vier kakelverse vrijwilligers. Maar onze basis mag best breder worden. We zouden het vooral fijn vinden als zich mensen melden met een visuele of auditieve beperking. Zeker de werkgroep Schoolvoorlichting kan versterking gebruiken.

Wilt u vrijwilliger worden bij ons Platform?