Nieuwsbrief nr. 4, Winter 2022

Beste belangstellenden, sympathisanten en donateurs,

Hier is onze vierde en tevens laatste nieuwbrief van 2022. Vol trots laten we zien wat onze vrijwilligers het afgelopen jaar hebben bereikt. We openen met een overzicht van de adviezen die we, gevraagd en ongevraagd, hebben gegeven over de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Daarna doen we verslag van de workshop die de werkgroep Schoolvoorlichting heeft gegeven aan leerlingen van de Maria Bernadetteschool. Vervolgens zetten we enkele van onze donateurs in het zonnetje en doen we verslag van onze eindejaarbijeenkomst. Tenslotte gunnen we u alvast een sneak preview op onze plannen voor 2023.

Namens het bestuur van het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg wens ik u niet alleen veel leesplezier, maar vooral ook een gelukkig nieuwjaar.

Willem Bertels,
voorzitter.

_______________________________________________________________________

In 2022 uitgebrachte adviezen openbare ruimte

Helaas bereiken ons nog steeds veel signalen dat de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte te wensen overlaat. De problemen variëren van losliggende stoeptegels, te hoge stoepranden en in de weg staande kliko’s, tot op de stoep geparkeerde vervoermiddelen, zoals transportbusjes, elektrische leenscooters en auto’s. Ook staan er nogal wat verdwaalde paaltjes, betonnen bollen en ijzeren hekjes op de stoep. Die zijn bedoeld om auto’s en (snor- en brom)fietsen te weren, maar voor slechtzienden zijn ze onzichtbaar omdat de gemeente vergeet ze te voorzien van een contrasterende kleur. Ook krijgen we regelmatig meldingen van verkeerd geplaatste elektrische laadpalen en ‘per ongeluk’ verwijderde invalideparkeerplaatsen.

Kortom, voldoende reden om de gemeente als beheerder van de openbare ruimte te blijven voorzien van adviezen. Het afgelopen jaar hebben we samen met medewerkers van de afdeling Stadsbeheer twee keer een inspectieronde gehouden. Het resultaat was best een lange lijst van knelpunten. Verder hebben we op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van winkelcentrum Julianabaan. En – het wordt saai – ook daaruit bleek dat de situatie niet optimaal is.

Verder zijn we door de gemeente gevraagd advies uit te brengen over een drie specifieke situaties:

 • de nieuw aan te brengen voetgangersbruggetjes in Park Vreugd en Rust;
 • de toegankelijkheid van het opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen;
 • de ontwikkeling van Landgoed Voorlei (voorheen Schakenbosch).

Als klap op de vuurpijl hebben we ook nog de toegankelijkheid onderzocht van Westfield Mall of the Netherlands. Het persbericht dat hierover verscheen kunt u lezen op de website van 19 oktober j.l.

Het rapport kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar info@platformgehandicaptenlv.nl.

Marian op haar scootmobiel kan niet verderwegens rotzooi en een auto op de stoep.

________________________________________________________________________

Onze speerpunten 2023

In 2022 hebben we ons vooral gericht op het blootleggen van obstakels in de buitenruimte. In 2023 willen we meer de nadruk leggen op het wegnemen van die obstakels. Want je kunt wel steeds de vinger op de zere plek leggen, maar wat als de verantwoordelijke instanties zich beroepen op overmacht of gebrek aan geld en/of personeel? Wat als ze zich verschuilen achter onwetendheid of onoplettendheid? Dan moet je ze meer achter de vodden zitten en niet loslaten voor ze het hebben opgelost. En dat is dan ook wat we volgend jaar meer gaan doen.

Kliko’s op een kluitje

Speerpunten 2023

 • We gaan inspectierondes organiseren met de wethouder Openbare Ruimte en gemeenteraadsleden. Uiteraard gaan we de gemeente achter de broek zitten om de knelpunten die daaruit naar voren komen op te lossen.
 • In 2022 heeft de gemeente aan stichting Ongehinderd gevraagd de toegankelijkheid van de welzijnsaccommodaties te onderzoeken. We gaan controleren of de huurders, de verhuurders en de gemeente hun verantwoordelijkheid nemen om de talloze knelpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, aan te pakken.
 • We gaan met de gemeentelijke afdeling Handhaving in gesprek over stringenter handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit om onrechtmatig gebruik van de buitenruimte te ontmoedigen (parkeren van voertuigen en het plaatsen van spullen op stoepen).
 • We lanceren een langer lopende publiekscampagne om inwoners van de gemeente bewuster te maken van hun verantwoordelijkheid stoepen en straten vrij te houden van hindernissen.
 • Met Westfield Mall of the Netherlands willen we afspraken maken over het oplossen van de grootste toegankelijkheidsknelpunten.
 • We bekijken hoe toegankelijk de digitale informatievoorziening van de gemeente is.
 • Meerijden met de vuilniswagens van Avalex om te kijken waar de containers staan en waar ze worden teruggezet.
 • Advies uitbrengen over het nieuwe nieuwe gemeentelijk beleid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • De gemeente er opnieuw op wijzen dat ze wettelijk verplicht is een inclusieagenda te hanteren.

_______________________________________________________________________

Voorlichting op school
door José Leeflang

Na de schoolworkshops in september bij de Margrietschool, vond er in november nog een plaats en wel op de Maria Bernadetteschool. Op een donkere, regenachtige donderdagmiddag werden de vrijwilligers hartelijk welkom geheten door een groepje meisjes. Met toewijding zorgden zij voor koffie en thee en, niet te vergeten, water voor de blindengeleidenhonden van Ger en Hennie. De honden hadden het onder de tafel erg gezellig met elkaar.

Wegens de regen vond het rolstoel-parcours van Utku in de gymzaal plaats. Het groepje van de slechtzienden werd versterkt door Nathalie. Willem en José trachtten de afwezigheid van Peter Bracht op te vangen, wat natuurlijk maar ten dele lukte want; wie kan Peter vervangen?

Het aantal leerlingen was groot waardoor er stevig doorgewerkt moest worden; de wangen kleurden steeds roder naarmate de middag vorderde. Maar het was het weer waard. De kinderen waren vol aandacht, leergierig en ook vol bewondering voor de vrijwilligers die het allemaal maar deden: leven met hun handicap!

José Leeflang (coördinator werkgroep Schoolvoorlichting)

 Jacomina en Kees laten de leerlingen ervaren hoe slechthorendheid hoort.

_______________________________________________________________________

Bernard Trott, een donateur in het zonnetje
door José Leeflang

In het voorjaar, nadat ik mij als nieuwe secretaris van het platform in de nieuwsbrief had voorgesteld, kreeg ik een briefje waar ik erg blij van werd. Het briefje was van Bernard Trott, één van de donateurs van het Platform. In het begin van mijn carrière als fysiotherapeut heb ik hem een aantal jaar mogen behandelen nadat hij bij een ongeluk een partiele dwarslaesie had opgelopen. Wonderlijk genoeg dacht ik een week voordat ik zijn briefje ontving aan hem bij het kijken naar de krentenboom in onze tuin die ik 30 jaar geleden heb gepland omdat ik mij toen herinnerde hoe lyrisch Bernard ooit over de pracht van een krentenboom had verteld. En tijdens het kijken naar dat mooie boompje vertelde ik mijn man hoe graag ik zou willen weten hoe het Bernard verder vergaan is. Ik was dan ook verrast en ontroerd toen ik vlak daarna het briefje ontving. Op een mooie zomerdag in augustus spraken Bernard en ik af en tijdens ons gesprek begon ik te begrijpen waarom juist hij zo’n indruk op mij heeft gemaakt. Hij was en is op een zachtaardige manier vastberaden om er het beste uit te halen en is ondanks zijn eigen tegenslag altijd in staat (geweest) om voorbij zichzelf de ander te zien, om oprecht contact te maken. Daarnaast vind ik het groots, dat Bernard, zonder wrok over wat hem is overkomen, vooruit kan kijken. Een mooi mens! U kunt zijn verhaal hieronder lezen.

Bernard Trott

In februari 1982 kwam Bernard, 36 jaar, vanuit Engeland naar Nederland voor een nieuwe baan bij een ingenieursbureau in Zoetermeer. Hij kocht een oud huis aan de Parkweg in Voorburg en begon met de nodige renovatie, waarna in de zomervakantie ook zijn vrouw en twee kinderen (7 en 11) overkwamen. Blij met de nieuwe woning, het mooie dorp en groene omgeving begon hij aan een nieuwe fase in zijn carrière als leidinggevende constructeur-ontwerper.

Tot in september ’82 het noodlot toesloeg. Bij het instappen van zijn auto werd hij aangereden door een automobilist. Bernard: “Het was een groot drama voor ons én voor alle mensen die het meemaakten; de bestuurder, buren, omstanders en hulpdiensten. Ik had zeer ernstige verwondingen en verbleef daarna bijna twee jaar in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Ik hield er o.a. een lage partiële dwarslaesie en beschadigde benen aan over. Mijn leven én dat van mijn vrouw en kinderen werden voor altijd benadeeld. Desondanks heb ik het ongeval meteen kunnen accepteren als een onfortuinlijk ongeluk. Hoewel er ongelooflijk veel pijn en verdriet was en ook momenten van wanhoop, heb ik altijd mijn uiterste best gedaan om samen met de talloze artsen, paramedici en zorgmedewerkers, zo veel mogelijk te herstellen”.

Toen Bernard na verschillende ingrepen in 1986 een stabiele status kreeg, is hij zich gaan omscholen tot kwaliteitskundige. Hij kreeg hiermee een nieuwe uitdaging en heeft daarna nog 11 jaar in de kwaliteitszorg gewerkt tot zijn klachten te belastend werden. De periode daarna is hij zich gaan verdiepen in computers en heeft hij allerlei mensen geadviseerd en geassisteerd met van alles en nog wat.

Voor Bernard was het essentieel om zo veel mogelijk mobiel te blijven: ”Dus dat werd twee keer per dag 25 minuten lopen (met krukken) én wekelijks fysiotherapie – onder andere bij José – hydrotherapie en zwemmen. Ik ben nu 76 jaar en tot op de dag van vandaag ben ik dit blijven doen. Blijven bewegen en blijven knokken is mijn motto!”

Er zijn na de onfortuinlijke aanrijding nog veel hobbels geweest. Zo onderging Bernard in 2008 een zware operatie aan zijn wervelkolom, wat weer een heel jaar van herstel betekende. In 2014 liep hij een ernstige virusinfectie op die zijn gehoor, evenwichts-en aangezichtszenuwen heeft beschadigd. Als (voorlopige laatste?) hekkensluiter is hij in 2017 gedotterd. Bernard: ”Ja, telkens vallen, opstaan en weer doorgaan.”

Bernard is al jaren donateur van het Platform Gehandicapten. Hij zegt het Platform met interesse te volgen. Hij vindt dat het Platform veel goed werk verricht om het leven van gehandicapten te verbeteren. “Het Platform”, zegt Bernard, “is een waardig vertegenwoordiger van mindervaliden in onze gemeente. Door jullie wordt ons leven een stukje beter. Ik hoop dat nog veel meer mensen donateur worden!”

Als u ook donateur wilt worden, scan dan de QR-code.

________________________________________________________________________
Donatie van Rollema Transport

door José Leeflang

Rollema Logistiek, Installatie en Onderhoud heeft een donatie gedaan van 250 Euro aan het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. Onderdeel van het beleid van Rollema is het ondersteunen van goede doelen die onder andere zijn gericht zijn op deelname aan de maatschappij van mindervaliden. Willem Bertels (voorzitter van het Platform) nam de donatie in ontvangst op 19 augustus.
Het persbericht leest u hieronder.

Voor het overhandigen van de Cheque bezoeken Willem Bertels, voorzitter van het platform gehandicapten en José Leeflang, secretaris, het terrein van Rollema Transport in Delft. Wim Rollema staat aan het hoofd van de onderneming die gedurende vijf generaties is opgebouwd. Wim: “Mijn opa had rond 1910 in de Kazernestraat in Den Haag, achter het hotel Des Indes, stallen met 14 paarden en 10 wagens. Op zaterdags werd het personeel uitbetaald met een gouden vijfje.” Wims vader begon in 1953 met het transport van machines en schafte zijn eerste kraanwagen aan. Als 24-jarige nam Wim de boel over en zette hij in op transport en installatie van kluizen. Inmiddels zijn daar betaalapparaten, fitnesstoestellen, medische apparatuur, verkoopautomaten, dataservers en printers bij gekomen.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wil Rollema graag zijn steentje bijdragen aan het verbeteren van de lokale leefomgeving. Dat maakt dat hij graag doneert aan het Platform Gehandicapten. Het platform zet zich immers in voor verbeteren van de toegankelijkheid van de leefomgeving voor mensen met een handicap en wil mensen bewust maken van hoe het is om met een beperking te leven en hoe daar rekening mee te houden. Willem Bertels heeft namens het platform een cheque ter waarde van € 250,- in ontvangst genomen. Het Platform Gehandicapten LV bedankt Rollema voor deze royale schenking!

______________________________________________________________________

Kerstborrel voor vrijwilligers en donateurs

door José Leeflang

Ondanks de vrieskou, de gladde  straten, stoepen en paadjes vonden onze vrijwilligers op 15 december de weg naar Stadstuin Rusthout, waar het warm was, zowel qua temperatuur als qua sfeer. Na een jaar waarin we veel gepresteerd hebben, was het fijn om eens in alle rust bij te kunnen praten. Dankzij een donatie van stichting Vlietwensen konden we goed uitpakken met heerlijke taart, gevolgd door lekkere hapjes en drankjes, waarbij ook de glühwein niet ontbrak. Willem hield een mooi verhaal waarin hij de vrijwilligers bedankte voor al hun onbaatzuchtige werk. Zonder hun inspanningen hadden we al die mooie resultaten van het afgelopen jaar niet bereikt. Dat beloofde volgens hem veel goeds voor het nieuwe jaar: Onze plannen en voornemens voor 2023 liggen klaar, wij hebben er zin in!