Nieuwsbrief nr 3 – juli 2022

Beste vrijwilligers, vrienden en relaties,

Corona lijkt min of meer bedwongen; we mogen elkaar weer ontmoeten. Maar nieuwe crises doemen overal op. De prijzen van energie en voedsel rijzen de pan uit en het stikstofdossier is nog niet opgelost. Boeren gooien hun zwaar materieel in de strijd. Bewindspersonen en provincie- en gemeentebestuurders worden bedreigd. Onze democratische rechtsstaat wordt tot het uiterste op de proef gesteld. Ondertussen woedt niet eens zo heel ver bij ons vandaan een verwoestende oorlog en warmt het klimaat steeds sneller op. Een hogedrukgebied heeft zich stevig gevestigd op de Noordelijke Atlantische oceaan en verhindert dat het bij ons regent. Ik vind het een enge tijd. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik word er heel erg onrustig van.

Je zou bijna de neiging krijgen bij de pakken neer te gaan zitten. Maar dat kan natuurlijk niet; het leven gaat door. Het Platform Gehandicapten heeft de afgelopen tijd dan ook niet stil gezeten. We gaven weer voorlichting aan basisschoolleerlingen en samen met medewerkers van de gemeente inspecteerden we de Voorburgse straten, stoepen, parken en oversteekplaatsen. Hierover en en over meer, informeren wij u graag.

We wensen u veel leesplezier en inspiratie en uiteraard ook een hele fijne vakantie.

Willem Bertels,

voorzitter


2 Juni waren we te gast bij Stadstuin Rusthout. Wat een oase van groene rust, pal tegenover de hectiek van de Westfield Mall of the Netherlands. In een mild zonnetje genoten onze ervaringsexperts van een smakelijke lunch. Marian, onze voormalige secretaris, blikt erop terug.

“Wat hadden we het getroffen met het weer en wat hadden we het goed gepland tussen de coronagolven door. Laten we hopen dat na de vakantieperiode alle virussen zijn bedwongen en de activiteiten van het platform weer als vanouds van start kunnen gaan. Iedereen zat te popelen!
Ik wil jullie bedanken voor de samenwerking de afgelopen twee jaar. Ik heb jullie leren kennen als gedreven mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een meer toegankelijke samenleving. Heel mooi om te zien wat die inzet allemaal al heeft opgeleverd. Ga zo door!!
Ook wil ik jullie bedanken voor het mooie cadeau: een schaal met goede wensen. Wat kan een mens zich beter wensen? Hij krijgt een mooi plekje in Scheveningen.

Heel erg fijn vind ik het dat José het bestuur komt versterken: een powervrouw met grote plannen.

Lief platform het ga jullie goed!!
Marian Cornelissens”

Een zonnig terras vol vrijwilligers van het Platform


Margreet van Veen; nieuw lid van de werkgroep Openbare Toegankelijkheid

De werkgroep Toegankelijkheid verheugt zich op de komst van een nieuw lid: Margreet van Veen. Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Ik ben een enthousiaste vrouw, 47 jaar jong. Sinds mei 2021 heb ik een functioneel neurologische (loop)stoornis (FNS), Daardoor kan ik afwisselend helemaal niet lopen tot weer een beetje lopen. En als ik overprikkeld ben kan ik een verkrampingsaanval krijgen. Door dit alles kan ik voorlopig niet meer fietsen en autorijden. Misschien herstel ik nog geheel of gedeeltelijk maar dat blijft onzeker. Gelukkig heb ik via de WMO een scootmobiel in gebruik en een allround rolstoel.

Samen met mijn vrouw en onze twee zonen van 13 en 9 jaar woon ik al 15 in de mooie wijk Essesteijn van Voorburg. Een hobby van mij is varen met mijn vaarmaatje op en rond de Vlietlandplas. Daar genieten we beiden van en kan je alles even loslaten.

Door mijn loopstoornis ervaar ik regelmatig verbeterpunten voor de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Ik blijf zoeken naar de mogelijkheden voor mezelf en anderen met een beperking. In mijn eentje meld ik regelmatig op een positieve toon verbeterpunten. Maar samen sta je sterker en daarom sluit ik mij graag aan bij het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg.

Ik hoop binnen mijn mogelijkheden een zinnige bijdrage te kunnen leveren aan de werkgroep Toegankelijkheid. Graag ontmoet ik jullie na de zomervakantie in de werkgroep.

Met vriendelijke groet,
Margreet”


Margreet, Van harte welkom!


Bericht van de Penningmeester 

Het Platform Gehandicapten is een onafhankelijke, niet-gesubsidieerde stichting. Ook al zijn onze uitgaven bescheiden, zonder inkomsten redden we het niet. Vooral de voorlichting op basisscholen kost geld. Daarvoor gebruiken we onder andere rolstoelen, blindenstokken, een brailletypemachine, oordopjes, blinddoeken en ga zo maar door. Ook moeten we natuurlijk regelmatig een vergaderruimte huren en sprekers op een conferentie willen we graag een bloemetje geven.

U raadt het al; zonder donateurs kan de stichting haar belangrijke werk niet voortzetten. Uw financiële bijdrage is dan ook van harte welkom op NL64 ING000930100 t.n.v. St. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. Bij voorbaat hartelijk dank!

Will Kranenburg

Braille typemachine


Schoolvoorlichting weer opgestart

Op de zonnige donderdagmiddag van 9 juni was Corona ons eindelijk gunstig gezind en hebben we met leden van de werkgroep Schoolvoorlichting een fijne middag gehad op openbare basisschool De Margriet. Aanwezig waren: Peter, Ger, Theo B., Sandra, Sjoerd, Utku, Kitty, Jacomina, Marjet, Willem en José. We waren verheugd over de open en geïnteresseerde houding van de kinderen en de leuke, goede vragen die ze stelden.
Op 25 augustus hebben we met de werkgroep een bijeenkomst gepland staan bij Willem om de afspraken rondom de workshops op te frissen en het materiaal eens goed door te nemen zodat we goed voorbereid het nieuwe seizoen in gaan. De aftrap zal op 15 september plaatsvinden, eveneens op de De Margriet. We kunnen haast niet wachten!

José Leeflang


Inclusie door ontmoeting in de openbare buitenruimte.
Met de gemeente op stap in Voorburg

Op 23 juni gingen medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg en vrijwilligers van het Platform Gehandicapten voor de tweede keer met elkaar op stap. Ditmaal werd de toegankelijkheid van Voorburg-Noord (tussen Van Faukenbergestraat en Julianalaan) aan een kritische blik onderworpen. Niet alleen medewerkers van de afdeling Stadsbeheer keken mee, ook de gebiedsregisseur Voorburg was van de partij.

Net als tijdens de gezamenlijke inspectie op 28 maart in Leidschendam, kwam ook nu een aantal aandachtspunten boven water. We noemen er een enkele:

  • Op verschillende plekken loopt de stoep te schuin af naar de straat, waardoor je daar met je rolstoel voortdurend moet tegensturen om niet op straat terecht te komen.
  • De metalen afdekplaten rondom afvalbakken zijn nogal eens te hoog, waardoor mensen met een rolstoel niet dicht genoeg bij de klep kunnen komen om daar een afvalzak in te doen. De medewerkers van Stadsbeheer weten niet waarom die platen zo hoog liggen en gaan dat onderzoeken.
  • Langs het voetpad door het parkje bij het Bilderdijkplein staan drie ijzeren hekjes om scooters en fietsers tegen te houden. Voor een grotere rolstoel of scootmobiel vormen die hekjes een niet te nemen barrière. Een oplossing zou zijn de hekjes wat verder uit elkaar te plaatsen. Omdat er echter een kinderspeelplaats is, kan dat niet. Daarmee zouden scooters en fietsers weer vrije doorgang hebben, waardoor de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt. Hier weegt het veiligheidsbelang van kinderen zwaarder dan het toegankelijkheidsbelang van gehandicapten. Dat begrijpen we. Wat ons wel afvragen is, hoe het zit met de handhaving van het (brom)fietsverbod in het parkje. Kan dat niet strenger, zo vragen we ons af? Het zou daarom een goed idee zijn ook eens met de gemeentelijke handhavers op pad te gaan.
  • Bij de Bruijnings Ingenhoeslaan hangt een aantal balkons zo laag, dat je er, lopend over de stoep, zo met je hoofd tegenaan loopt. De grens tussen de openbare stoep en het privéterrein waarboven de balkons hangen is weliswaar gemarkeerd door een serie grijs-betonnen bollen, maar die zijn voor slechtzienden zo goed als onzichtbaar. Het zou helpen om die bollen (eigenlijk ál dit soort bollen in de gemeente) te voorzien van een felle, contrasterende kleur.
  • Bij de van Slingelandstraat zijn de hekjes inmiddels aangepast zodat rolstoelers en scootmobielers er goed tussendoor kunnen. Top, gemeente! Bij de kruising Oosterlaan en Van Beijnenstraat zijn er hekjes die nog niet zijn aangepast.
  • Het valt op, dat links en rechts allerlei vervoermiddelen (gedeeltelijk) op de stoep staan geparkeerd. Vooral op plekken waar ook tuinstruiken ver over de stoep hangen, kun je het als rolstoeler wel vergeten. Dan moet je via de straat je weg vervolgen wat voor gevaarlijke en onveilige situaties zorgt. We gaan ons beraden op hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners van Leidschendam-Voorburg zich bewust tonen van hun verantwoordelijkheid.
  • Diverse oversteekplaatsen zijn onveilig omdat de overgangen tussen stoep en fietspad/straat te hoog of te diep zijn. Soms is ook de wachtplek in het midden van de straat te smal voor een grote scootmobiel. Gevolg: je moet met te grote snelheid oversteken om voor het voetgangerslicht op rood springt aan de overkant te zijn. Zeker waar er ook nog een tram rijdt is dit geen veilige situatie.

De algemene bevindingen van deze inspectieronde:  Anti-parkeerpaaltjes en -betonbollen staan voor slechtzienden niet altijd op logische plekken. Ook stoepranden, trappen en objecten vallen weg in de grijze steenmassa. Een felle contrastkleur zou ze zichtbaarder maken. Verder zijn er nog best veel drempels, verzakkingen, schuine stoepen en losliggende tegels.

Aan het einde van het inspectieronde zijn we het erover eens dat de gemeente bij het onderhoud en de inrichting van de openbare buitenruimte rekening houdt met gehandicapten. In de praktijk echter blijken de oplossingen niet altijd het gewenste resultaat te hebben. Van dat laatste zijn de medewerkers van Stadsbeheer zich bewust en doen met de middelen waarover ze beschikken hun uiterste best. Vandaar het plan om voor een volgende inspectie de toezichthouders uit te nodigen die verantwoordelijk zijn voor de controle op uitgevoerd (onderhouds)werk. En, zo denken we, het kan ook geen kwaad de verantwoordelijke wethouder te vragen en enkele leden van de gemeenteraad.

Hartelijk dank mannen en vrouw van de gemeente!

Hieronder enkele foto’s van de inspectie.


Inspectie bereikbaarheid en toegankelijkheid Westfield Mall of the Netherlands

In mei hebben onze ervaringsexperts de bereikbaarheid en toegankelijkheid van the Westfield Mall of the Netherlands onderzocht. Het blijkt dat het daarmee best goed is gesteld. Desondanks zijn er nog veel verbeteringen wenselijk en een aantal is beslist noodzakelijk. De bevindingen van het onderzoek zijn neergelegd in een rapport. Daarin staan veel foto’s van onwenselijke en ook een paar van ronduit gevaarlijke situaties. We hopen het rapport na de zomervakantie te kunnen aanbieden aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente en de shopping centre manager van de Mall. Hier alvast een voorproefje.