Themanummer gemeenteraadsverkiezingen

Beste lezers,

Soms denk je: Wat leven we toch in een prachtig land! Bijvoorbeeld omdat we op 14, 15 of 16 maart onze stem mogen uitbrengen op één van de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Hij bepaalt het beleid zoals dat door het college van burgemeester en wethouders wordt uitgevoerd én controleert of het college dat op een goede manier doet.

Iedereen die wil stemmen moet dat zelfstandig en ongehinderd kunnen doen. De gemeente, die belast is met het inrichten en functioneren van de stembureaus, moet ervoor zorgen dat de stembureaus voor iedereen, dus ook voor gehandicapten, toegankelijk zijn. De gemeente moet er ook voor zorgen dat de leden van de stembureaus alert zijn op de behoeften van gehandicapten en dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Het Platform Gehandicapten (PGLV) en de gemeente hebben overleg gevoerd over de toegankelijkheid van de stembureaus. Hierover doen we verslag aan het einde van deze nieuwsbrief.

Daarnaast zetten we op een rij wat de politieke partijen van Leidschendam-Voorburg de komende vier jaar willen betekenen voor mensen met een lichamelijke handicap.

Ook maakt u kennis met één van onze vrijwilligers, die overigens ook politiek actief is.

Maar we beginnen met een bericht van de gemeente over de toegankelijkheid van de stembureaus.

Ik wens u veel leesplezier en alvast wijsheid en trots bij het uitbrengen van uw stem.

Willem Bertels,

Voorzitter Platform Gehandicapten Leidschendam-VoorburgBericht van de gemeente

Toegankelijk stemmen voor de nieuwe gemeenteraad

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt het belangrijk dat alle stemgerechtigde inwoners hun stem ongehinderd kunnen uitbrengen. Hieronder leest u over de mogelijkheden en hulpmiddelen die de gemeente daarvoor inzet. Informatie over de toegankelijkheid van de stembureaus en welke hulp waar beschikbaar is, is te vinden op www.lv.nl/toegankelijk-stemmen.

Toegankelijke stembureaus

Op maandag en dinsdag zijn vijf stembureaus open en op woensdag zijn er 30 stembureaus open. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel of met een scootmobiel, met uitzondering van De Trinity Church in Leidschendam. Er zijn gehandicaptenparkeerplaatsen vlakbij elk stembureau.

Op www.lv.nl/stembureaus staan alle (toegankelijke) stembureaus.

Stemmen met een visuele beperking

Vanaf 1 maart kunt u via www.lv.nl/toegankelijk-stemmen alvast de kandidatenlijsten beluisteren. In alle stembureaus is een leesloep aanwezig, vraagt u er gerust naar als u deze wilt gebruiken. Ook heeft ieder stemhokje goede verlichting. Er zijn stembureauleden aanwezig om u te helpen als u dat wilt.

Wilt u gebruik maken van de stemmal en het audiosysteem met koptelefoon? Deze zijn op maandag 14 en dinsdag 15 maart aanwezig in het stembureau in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam. En op woensdag 16 maart in het Servicecentrum, Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam.

Prokkelduo’s actief bij de verkiezingen

Stichting Prokkel stimuleert Prokkelduo’s als vrijwilliger te werken op een stembureau tijdens de verkiezingen in Nederland. Een prokkelduo bestaat uit 1 persoon zonder en 1 persoon met een licht verstandelijke beperking. In onze gemeente helpen dit jaar op woensdag 16 maart vier prokkelduo’s bij het tellen van de stemmen.

Hulp bij het stemmen

Kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen stemmen, mogen volgens de Kieswet iemand naar keuze meenemen het stemhokje in om te helpen bij het uitbrengen van zijn stem. Deze begeleider kan een stembureaulid zijn of iemand die de kiezer zelf meeneemt.

Mensen met een verstandelijke beperking, analfabete kiezers en kiezers die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn, mogen volgens de Kieswet geen hulp in het stemhokje krijgen. Buiten het stemhokje mogen kiezers wèl uitleg krijgen over het gebruik van het stembiljet.

Informatie en feedback

Meer informatie over de toegankelijkheid, stembureaus en stemmal vindt u op www.lv.nl/toegankelijk-stemmen. De gemeente hoort graag of u tevreden bent over de toegankelijkheid van het stemmen, of als er nog meer zaken verbeterd kunnen worden. Heeft u verbetertips? Deel ze met de gemeente door te mailen naar: verkiezingen@lv.nl

Andere bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/kiezers-met-beperkingAandacht voor gehandicapten in de verkiezingsprogramma’s

Het ligt voor de hand dat iedereen die gebruik maakt van haar of zijn stemrecht zich goed oriënteert op de plannen van de politieke partijen. Om u daarbij een beetje te helpen, hebben we de verkiezingsprogramma’s van de Leidschendam-Voorburgse partijen tegen het licht gehouden. We hebben, uiteraard zo objectief mogelijk, voor u op een rijtje gezet wat de partijen voor gehandicapten willen betekenen.

Inclusief beleid

De gemeente moet ervoor zorgen dat lichamelijk gehandicapten ongehinderd toegang hebben tot alle voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Denk aan: wonen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, inkomensondersteuning en re-integratie naar werk.

De gemeente moet ook garanderen dat de openbare ruimte toegankelijk is. Straten, stoepen, fietspaden, voetpaden, parken en openbare gebouwen (zoals het gemeentehuis en de bibliotheek) moeten vrij zijn van obstakels en zo zijn ingericht dat gehandicapten zich er ongehinderd kunnen verplaatsen.

Verder moet de gemeente volgens de wet een lokale inclusieagenda hanteren. Dat is een instrument, waarmee de gemeente, samen met gehandicapten, in kaart brengt waar de toegankelijkheid van voorzieningen nog onvoldoende is en wat er nodig is om die hindernissen te verwijderen.

Het schema hieronder is een overzicht op hoofdlijnen van de voornemens van de politieke partijen.

 

Bij het samenstellen van het overzicht hebben we niet gestreefd naar volledigheid. Het is gebaseerd op een aantal zoektermen zoals ‘gehandicapt’, ‘beperking’, ‘inclusiviteit’, ‘invaliditeit’ en woorden die hiervan zijn afgeleid. Algemeen geformuleerde voornemens zoals “we zorgen voor maatwerk” of “We gaan uit van de eigen mogelijkheden van mensen en richten daar de ondersteuning op in”, hebben we niet in het schema verwerkt.

Voor wie zich nader wil oriënteren:

* De verkiezingsprogramma’s zijn te vinden op de websites van de lokale afdelingen van de politieke partijen.

* Voor onze gemeente LV is een digitale stemhulp beschikbaar. Deze vindt u hier. Helaas is deze stemwijzer niet via stemgeluid aan te sturen, wat natuurlijk een grote schande is.

* Het voorlopige programma van de verkiezingsactiviteiten staat op www.rtvmidvliet.nl:

+ 9 maart: Midvliet talkshow in Ludens;

+ 11 maart: lijsttrekkersdebat;

+ 16 maart: uitslagenavond verkiezingen;

Bezoek de website van Midvliet en volg de verkiezingsactiviteiten!Interview met een bevlogen mens

Wie: Theo Vroomans, een Hagenees van 64 jaar. Jongste telg uit een gezin van acht, allen nog in leven. Theo werkte 32 jaar in de civiele tak van de gezondheidszorg in het AZL (is nu LUMC} en in Antoniushove in Leidschendam. Na 40 arbeidsjaren is hij in 2012 afgekeurd voor werk. Theo heeft een dochter in Brabant en één in Den Haag en heeft twee kleinkinderen. Hij woont in Duivenvoorde in Leidschendam.
(Theo: warm ingepakt, pet op, regenjas aan en das om  – foto: Roel Wijnants)

Hobby’s: Modelbouw en internet. “Ik heb pas een paar partijen lego op de kop kunnen tikken en ben al maanden stukjes aan het sorteren”. Theo rijdt graag in z’n nieuwe scoormobiel die hij eind vorig jaar heeft gekregen; op de vorige had hij in 7 jaar twee keer het klokje rond gereden, maar liefst 40.000 km!Activiteiten: Lid van de SP, hij staat op de negende plek voor de gemeenteraadsverkiezingen: “Ze wilden me eigenlijk hoger op de lijst plaatsen maar ik ben meer een doener dan een politicus.” Theo is ook lid van de bewonerscommissie van Duivenvoorde en actief lid van de werkgroep Toegankelijkheid van het Platform Gehandicapten.

Visie: “Ik zet me al m’n hele leven in voor mensen die het minder hebben en ik strijd tegen armoede als actievoerder in bewonerscommissies en in het Platform en in de SP; eigenlijk ligt het allemaal een beetje in elkaars verlengde wat ik belangrijk vind en waar ik mee bezig ben.”

Speerpunten uit het verkiezingsprogramma: “Ik vind het heel belangrijk dat Antoniushove weer een volwaardig ziekenhuis wordt met een spoedeisende hulp. Er moeten veel meer (betaalbare) woningen gebouwd worden in Leidschendam-Voorburg. Tot slot moet de kwaliteit van de openbare ruimte omhoog: Gemeente doe er nou eens wat aan!”

“Ik vind het fijn dat we zo veel actieve mensen in de werkgroep Toegankelijkheid en dat we zulke goede contacten hebben met de gemeente.”

Theo dank voor dit interview!
Marian CornelissensVerkiezingsoverleg

Vlak na de zomervakantie van 2021 kwam er een mailtje binnen van de gemeente: of we eens wilden komen praten over de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Natuurlijk wilden we dat. Ons motto is immers ‘inclusie door ontmoeting’. We zijn ervan overtuigd dat als professionals van de gemeente mensen met een handicap ontmoeten, ze zich beter in hun leerwereld kunnen inleven. Daardoor houden ze bij het ontwerpen van beleid en het inrichten van de omgeving vanzelf rekening met gehandicapten. Het overleg, waaraan ook twee leden van de Adviesraad Sociaal Domein deelnamen, vond plaats in oktober. Het was een opsteker om te zien dat maar liefst drie afdelingen van de gemeente aanwezig waren: facilitaire zaken, communicatie en dienstverlening. Nog fijner was het, dat de medewerkers heel erg openstonden voor ervaringen en suggesties van de leden van de Adviesraad en de vrijwilligers van het Platform Gehandicapten.

Eén van de belangrijkste uitkomsten van het overleg was, dat vrijwilligers van het Platform voorlichting gaan geven aan de voorzitters en de coördinatoren van de stembureaus. In totaal zijn er vijf bijeenkomsten gepland, waarvan de eerste op 16 februari heeft plaatsgevonden. Onze overtuiging dat medewerkers van de gemeente altijd het beste willen voor de burgers en zeker voor mensen met een handicap, werd tijdens deze bijeenkomst bevestigd. De coördinatoren van de stembureaus luisterden aandachtig en stelden concrete vragen, zoals: “Voelde u zich tijdens de vorige verkiezingen goed geholpen?” “Ja”, luidde het antwoord, “maar men had helaas vergeten de stemmal van tevoren klaar te zetten. Daardoor duurde het heel lang voor ik mijn stem kon uitbrengen”.
Ik ben ervan overtuigd dat men dit jaar ook op de details zal letten!

Willem Bertels.