Eindejaarsnieuwsbrief 2021

Beste lezer,

Als een springveer schiet je uit je startblok. Nog geen seconde later hoor je dat schrille fluitje: Valse start, iedereen terug naar de startlijn. Spieren losschudden, concentreren, niet zeuren, het is wat het is. Weer opgeladen wacht je op het startschot. “Op uw plaatsen…? Klaar…? BENG!!!” En weg ben je. Maar verdorie daar gaat dat irritante fluitje weer. Wie is er nu weer te vroeg vertrokken? Je denkt het zeker te weten, maar je durft niet hardop te zeggen. Daarvoor ben je te fatsoenlijk. Hoe dan ook, de race wordt uitgesteld. Volgend jaar mogen we misschien weer. Maar willen we dan nog? Kunnen we dan nog? Bestaan we dan nog?

Natuurlijk bestaat het Platform Gehandicapten dan nog, al moet ik bekennen, dat het soms niet meevalt de moed erin te houden. Juist waren we weer uit onze coronaslaap ontwaakt of we moesten alweer naar bed. En dat is behoorlijk frustrerend. Niet alleen omdat we ons belangrijke werk niet kunnen doen, maar ook omdat onze vrijwilligers niet meer bij elkaar kunnen komen. Hun sociale leven krijgt een knauw. Overigens, het is nu niet de overheid die ons verbiedt samen te komen. We vinden zelf dat we het besmettingsrisico zoveel mogelijk moeten beperken. Daarom zijn we gestopt met de schoolvoorlichting en heeft ook de werkgroep Toegankelijkheid haar activiteiten tijdelijk gestaakt.

Maar we hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Daarover brengen we u graag via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Beste lezer, ik wens u en uw geliefden een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

Willem Bertels,
Voorzitter

——————————————————————————————————————————

Inhoudsopgave

 • Peter Bracht: “Redelijk normaal” leven met een handicap. De werkgroep Schoolvoorlichting in actie
 • Marian Cornelissens: Activiteiten van de werkgroepen
 • Will Kranenburg: Donateurs gezocht
 • Natalie van Weers: Pilot deelscooters: top of flop?
 • Jolande Verhoeven: Navigeren op gehoor
 • Willem Bertels: Contact met de gemeente
 • Bram Visser: Een wandeling door Voorburg

——————————————————————————————————————————

“Redelijk normaal leven met een handicap”

Een bont gezelschap van mensen met een beperking… mensen die er in slagen een redelijk normaal leven te leiden en die dat willen delen met de rest van de maatschappij. Dat zijn de vrijwilligers van het Scholenproject van het Platform Gehandicapten Leidschendam Voorburg. Een korte impressie van wat zij doen, door Peter Bracht.

Tijdens het slotgesprekje van onze laatste workshop merkte een leerling op, dat het bijzonder was geweest om te leren dat wij, ondanks onze beperkingen, er toch in slagen een redelijk normaal leven te leiden. Zo… die jongen had het begrepen en dat is precies waarvoor wij het doen.

Elke maand geven we een workshop aan groep-achtleerlingen van basisscholen in onze gemeente. Ik bereid de bijeenkomsten voor en ik doe tijdens de bijeenkomst het voor- en nawoord. Ik ben niet de enige vrijwilliger die door hersenletsel maar één arm en hand volledig kan gebruiken. Ik laat zien hoe ik mijn trui aan- en uittrek, terwijl mijn collega’s aan de andere tafel kinderen laten ervaren hoe het is om met je verkeerde hand een beschuitje te smeren of een appeltje te schillen met behulp een handig instrumentje. En vooral hoeveel doorzettingsvermogen je daarvoor nodig hebt.

Eén van onze vrijwilligers zit vanwege een hoge dwarslaesie in een rolstoel. Hij neemt de leerlingen op leerzame en speelse manier mee in zijn wereldje door ze te laten manoeuvreren met een rolstoel maatje extra small. Iemand die nagenoeg blind is laat leerlingen voelen hoe je met een blindenstok moet lopen zonder ergens tegenaan te lopen. En natuurlijk hebben wij ook vrijwilligers die heel slecht horen. Als verkenner zorg ik ervoor dat er een aparte ruimte is waar zij, zonder last te hebben van het gezellige gekakel van de vrolijke leerlingen, hun ding kunnen doen. Zij vertellen over hun handicap en over hoe ook zij met hulpmiddelen en een forse dosis geduld hebben leren leven met hun handicap.

Het moge duidelijk zijn: Wij zijn een bont gezelschap van mensen met een beperking en we hebben een onwaarschijnlijk grote dosis doorzettingsvermogen waardoor we met een handicap een ‘normaal’ leven kunnen leiden. En we hebben geluk, dat we dit aan jonge kinderen mogen laten zien. Aan kinderen die altijd weer enthousiast en nieuwsgierig aan onze workshop meedoen.

Peter Bracht, vrijwilliger werkgroep Schoolvoorlichting.


Leerlingen van van de Maria Bernadetteschool slalommen om de pionnen.

——————————————————————————————————————————-

Volgend jaar knallen

De werkgroepen waren net zo lekker op gang. En toen strooide corona weer roet in het eten!

De werkgroep schoolvoorlichting verzorgde, zij het niet volledig op sterkte, op twee basisscholen twee spetterende voorlichtingsbijeenkomsten die naar (veel) meer smaken.
De werkgroep toegankelijkheid had de draad weer opgepakt en heeft een aantal malen goed overleg gehad bij voorzitter Willem thuis. De werkgroep heeft een fotoboekje met knelpunten in de openbare ruimte gemaakt en aan de wethouder is overhandigd. En…het draaiboek om The Mall te gaan bezien op toegankelijkheid ligt al klaar.

Gelukkig hebben we elkaar in september kunnen treffen in de Stadstuin. Tijdens de digitale kerstborrel op 23 december doen we dat nog eens dunnetjes over. Tussen 15:00 – 16:45 houden we twee meetings voor onze vrijwilligers, één voor de werkgroep Schoolvoorlichting en één voor de werkgroep Toegankelijkheid. Beste vrijwilligers, de details volgen via de mail en WhatsApp.

Allemaal een goede Kerst! Blijf gezond en benut de tijd om ideeën en plannen te ontwikkelen. Want ondanks dat er een vuurwerkverbod is, gaan we knallen volgend jaar!!!

Lieve groet, Marian.


Kleurig vuurwerk

———————————————————————————————————————————–

Donateurs van harte welkom

Het zijn lastige tijden, voor iedereen. Lastig om gezond te blijven en om financieel de zaken op orde te houden.
Zo is ook de bijdrage van donateurs behoorlijk teruggelopen. Waren de bijdragen in voorgaande jaren rond de 800 euro, dit jaar hebben we nog maar 260,- mogen ontvangen. Gelukkig hebben we de uitgaven weten te beperken, waardoor we niet al te veel hoeven in te teren. Een extra bijdrage van donateurs zou echter meer dan welkom zijn. Daarom hier nog maar eens het banknummer: NL 64 INGB 0006 9301 00, t.n.v. St Platform Gehandicapten LV.

Bij voorbaat hartelijke dank!

Will Kranenburg, penningmeester.

—————————————————————————————————————————–

Navigeren op gehoor

Mijn naam is Jolande Verhoeven. Sinds kort ben ik actief voor Platform Gehandicapten. Fijne naam trouwens: de term ‘mensen met een beperking’ vind ik vaagtaal. Dit terzijde.

Met name de digitale toegankelijkheid van de twee websites van onze gemeente hebben mijn belangstelling.
Dit komt voort uit mijn handicap: ik ben zeer slechtziend en gebruik een zogeheten schermlezer ofwel voice over. In plaats van te kijken, luister ik naar wat er op mijn beeldscherm staat en ik navigeer op gehoor door de inhoud. Dat lukt alleen wanneer die content op de juiste technische en op overzichtelijke wijze wordt aangeboden. Dat gaat bij de websites van de gemeente behoorlijk goed, toch blijven er altijd aandachtspunten.
Dat merkte ik door de BurgerKrachtCentrale waarin ik met anderen probeer de burgerparticipatie in onze gemeente te versterken. Deze ervaringen wilde ik delen met het Platform Gehandicapten en zo kwam ik bij de werkgroep Toegankelijkheid terecht. Zó slaan we twee vliegen in één klap: want ook gehandicapten moeten op alle fronten kunnen deelnemen aan maatschappij en democratie.

Jolande Verhoeven, nieuw en welkom lid van de werkgroep Toegankelijkheid

Jolande kijkt ons opgewekt aan. Ze draagt een strooien zonneklep tegen het felle licht.

————————————————————————————————————————–

Overleg met de gemeente

Afgelopen jaar zaten we regelmatig aan tafel bij de gemeente en hebben we ook bij de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de belangen van gehandicapten. Een kort overzicht:

 • 10 februari schreven we samen met de Adviesraad Sociaal Domein een brief aan het college van B&W. Daarin stelde we nogmaals dat de gemeente verplicht is een zogenaamde ‘inclusieagenda’ te hanteren;
 • 1 september stuurden we een brief aan alle fracties van de Gemeenteraad waarin we niet alleen pleitten voor de inclusieagenda, maar ook aandacht vroegen voor maatwerk op alle fronten. Mensen met een handicap willen en kunnen een normaal leven leiden. De gemeente moet hen daarbij ondersteunen door individueel maatwerk te bieden;
 • 4 oktober zat onze werkgroep Toegankelijkheid bij wethouder Kist aan tafel. We hebben hem een fotoboekje overhandigd met obstakels op de openbare weg en bij The Mall. En uiteraard hebben we gezegd dat de gemeente nu eindelijk een inclusief beleid moet gaan voeren.
 • 6 oktober voerde een delegatie van de werkgroep Toegankelijkheid een gesprek met een aantal medewerkers van de gemeente over de toegankelijkheid van de stembureaus. In maart 2022 zijn er immers weer (gemeenteraads-)verkiezingen. Afgesproken is dat we voorlichting gaan geven aan de voorzitters van de stembureaus;
 • 28 oktober stond de Inclusieagenda op de agenda van de commissie Samenleving. Wij hebben gebruik gemaakt van het recht op inspraak. Tijdens de inhoudelijke bespreking heeft wethouder Kist toegezegd, dat hij ervoor zal zorgen dat het Platform weer aan tafel komt met de afdeling Stadsbeheer (we hebben nog geen uitnodiging ontvangen…). Ook beloofde de heer Kist dat hij het hanteren van de inclusieagenda op alle beleidsterreinen in het college van B&W aan de orde zal stellen. Over de uitkomst zal hij de gemeenteraad informeren;
 • 17 november spraken we samen met de Adviesraad Sociaal Domein met twee medewerkers van de gemeente over de toegankelijkheid van de digitale gemeentelijke informatie. Afgesproken is onder andere dat de vrijwilligers van het platform de gemeentelijke websites gaan testen.

We merken dat de aandacht van de gemeente voor haar gehandicapte inwoners toeneemt. Het onderwerp inclusie staat nadrukkelijk op de agenda van de gemeenteraad en wordt ook door wethouder Kist serieus genomen. Door medewerkers van de gemeente wordt steeds vaker een beroep gedaan op de ervaringsexpertise van de vrijwilligers van het Platform.

Willem Bertels, voorzitter

Bij wethouder Floor Kist op bezoek. Van links naar rechts: Utku Canku (staand in zijn nieuwe elektrische rolstoel), Floor Kist, Willem Bertels, Sandra Zuiderwijk, Marian Cornelissens, Theo Vroomans, Jacomina Zegers en Nathalie Ros.

——————————————————————————————————————————–

Pilot deelscooters: top of flop?

Op 25 november kreeg ik via Marian Cornelissens van de werkgroep Toegankelijkheid van het Platform een foto doorgestuurd van een rijtje deelscooters op de Burgemeester Banninglaan. Ze stonden daar netjes in het gelid, in het midden van de stoep. Klaar om een koper van The Mall of the Netherlands naar het station of naar huis te vervoeren. Een mooie duurzame oplossing, elektrisch, dus schoon en samen delen, dus sociaal. Wat is dan het probleem?

De stoep bij de Burgemeester Banninglaan is niet heel breed en niemand, maar dan ook niemand, on er meer langs. Mensen die goed ter been zijn konden nog wel naar het gras uitwijken, maar iedereen die gebruikmaakt van een hulpmiddel bijvoorbeeld een stok, krukken, rollator, rolstoel, scootmobiel, of een blindenstok, werd verjaagd naar het fietspad. Dit is dan ook nog een van de drukste fietspaden van onze gemeente, bevolkt door bovengenoemde deelscooters, die je juist, omdat ze elektrisch zijn, ook niet hoort aankomen.

En als klap of de vuurpijl, is de Burgemeester Banninglaan de weg naar het ziekenhuis en is oversteken geen optie, omdat daar de stoep onderbroken is.
Voor mij was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Ik ben bij de Gemeente vragen gaan stellen. Gelukkig betreft dit nog een Pilot en deze loopt in het voorjaar van 2022 af. De gemeente zal als, de verhuurbedrijven de parkeerproblemen niet onder de knie krijgen, de pilot niet verlengen.

Dat is goed nieuws, maar we zullen dit wel in de gaten moeten blijven houden. Ik sta dus open voor meer foto’s en klachten. U kunt mij bereiken op 06 1133 3265 of navanweers@gemlv.onmicrosoft.com.

Natalie van Weers, Gemeenteraadslid Leidschendam-Voorburg voor GroenLinks

Vijf elektrische deelscooters achter elkaar midden op de stoep. Links van de stoep het fietspad, rechts een gazon.

———————————————————————————————————————————–

Tussen de buien door….

Donderdagmiddag (2 december) zag ik dat het droog werd en ging ik een wandelingetje maken, even een frisse neus halen. Ik woon vlakbij winkelcentrum de Julianabaan, stak over bij de Prins Bernhardlaan en wandelde via het Notenboompark en het Juliana- en Bernhardpark, voorzichtig de Parkweg overstekend (met die onoverzichtelijke bocht), naar het Park Vreugd en Rust. Daar zag ik de grote boom met daar vlak naast die gekooide bol. Het kunstwerk, want dat is het, heet “Together we are”. Voor mij mag het wel “Kerstboom met Bal” genoemd worden….

Verder door park Vreugd en Rust, het Oosteinde overstekend, via de ingang van Central Park langs de kinderboerderij het pad naar rechts volgend langs de Vliet. Het pad gaat over in de Sionstraat en zo kwam ik bij de Kerkbrug. De brug over en de Vlietweg overgestoken naar het Nieuweveensepad, een fietspad waarmee je redelijk snel bij het ADO-stadion bent. Dan die drie ideale tunnels onder de twaalf!! rijbanen van de ontzettend drukke A4 door.

Wat een luxe, dat bespaart een hoop tijd als je die kant op moet! En opeens sta je toch nog onverwachts vlak voor het toch wel imposante Car Jeans Stadion van ADO. Eigenlijk ging ik er alleen naartoe om te kijken of er nu al tenten zouden staan waarin ik strak mijn boosterprik voor corona zou kunnen halen, maar nee, er was (nog) niets te zien.

Ik ben benieuwd waar we deze keer geprikt zullen worden, het begon weer wat te miezeren, ik maakte rechtsomkeert en ben weer naar huis gegaan. Daar las ik op internet het bericht dat de boosterprik in onze regio o.a. gegeven wordt in Appelaarde 2 in Voorburg. Ook een leuke route…

Bram Visser, webmaster en contentbeheerder Facebook
Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg