Op weg naar een toegankelijke gemeente

“Alleen door te luisteren naar ervaringsdeskundigen kan een toegankelijke gemeente tot stand komen.”
Dat was de duidelijke boodschap die het CDA de wethouder meegaf tijdens het recente debat waarbij de toegankelijkheid van en in de gemeente ter sprake kwam.Het CDA maakte in het debat in de raad pijnlijk duidelijk waaraan het de afgelopen jaren heeft ontbroken. Uitkomst is dat de wethouder opnieuw zijn werk gaat doen: voor gestructureerd overleg wordt de dienst Stadsbeheer gekoppeld aan het Platform Gehandicapten en het college beraadt zich hoe ze kan voldoen aan de randvoorwaarden van het VN Verdrag voor mensen met een beperking.Goed voorbeeld
CDA-raadslid Hendriks verwoordde dat met de stelling dat in een vergrijzende gemeente de prioriteit voor toegankelijkheid in het openbaar gebied in de loop van de tijd alleen maar toeneemt. Dit terwijl de gemeente Leidschendam-Voorburg daarin duidelijk achterloopt op bijvoorbeeld het beleid in de gemeente Den Haag dat met haar Lokale Inclusie Agenda, de alliantie toegankelijk Den Haag, een subsidieregeling toegankelijke stad, duidelijke prioriteiten en gestructureerde communicatie, steviger aan de toegankelijke weg timmert.

Deskundigheid en VN-verdrag
“Maak toch vooral gebruik van ervaringsdeskundigen” aldus Hendriks “je voorkomt daarmee beleid dat leidt tot bijvoorbeeld rondzwervende deelscooters, hinderlijk geplaatste laadpalen, verkeer rond en toegankelijkheid van de Mall, hobbelende stoepen en buitengesloten inwoners.” Naar een optimale situatie toewerken is naar de mening van het CDA alleen mogelijk door het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda met concrete actiepunten en voortgangsrapportages op basis van gestructureerd overleg, bijvoorbeeld met het platform gehandicapten in onze gemeente. Precies zoals het VN-verdrag voorschrift.