Jos Dekkers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bericht uit Het Krantje van 20 oktober:

Leidschendam-Voorburg – Burgemeester Jules Bijl reikte op zaterdag 16 oktober een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Jos Dekkers uit Voorburg. De heer Dekkers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats tijdens de Landelijke Laesiedag van de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON). De heer Dekkers kreeg zijn onderscheiding, omdat hij zich vol overgave heeft ingezet voor dwarslaesie en caudalaesie patiënten in Nederland. Als voorzitter van de DON heeft hij enorm veel bereikt met als doel een betere positie en betere zorg voor dwarslaesie patiënten én hun naasten.

Een verdienste van hem is dat Dwarslaesie Wiki er nu voor zorgt dat alle belangrijke gegevens over dwarslaesies overzichtelijk en toegankelijk bij elkaar staan op internet, van wetenschappelijke onderzoeken tot hulpmiddelen. Met zijn hulp is er zelfs een bijzonder hoogleraar Laesie gekomen, zodat er meer onderzoek komt.

In Leidschendam-Voorburg heeft de heer Dekkers zich jarenlang ingezet als bestuurslid voor het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg (2007-2011), als voorzitter van de Werkgroep Openbare Toegankelijkheid (2006-2012) en als lid van de Participatieraad Leidschendam-Voorburg, voorganger van de Adviesraad Sociaal Domein (2008-2011).

(foto Dwarslaesie Organisatie Nederland)