Nieuwsbrief 3 – juli 2021

De derde nieuwsbrief van dit jaar alweer. Een korte dit keer, want de boog kan niet altijd gespannen zijn.

Het ziet ernaar uit dat we na de zomervakantie weer volop aan de bak mogen. Een overzicht van onze plannen:

  1. De werkgroep Schoolvoorlichting heeft alweer met twee scholen afspraken gemaakt. Op 9 september en op 7 oktober gaan we de leerlingen weer aan den lijve laten ervaren wat het betekent om te leven met een fysieke beperking. Afspraken met andere scholen worden gemaakt.
  2. De werkgroep Toegankelijkheid gaat dit najaar nadrukkelijk aandacht vragen voor de almaar toenemende privatisering van stoepen en voetgangersgebieden. Horecagelegenheden breiden hun terrassen uit, huurscooters blokkeren de stoep steeds vaker en er gaat haast geen dag voorbij of je stuit tegen een bontgekleurde muur van vuilcontainer.
  3. 25 november organiseren we weer een brede conferentie. Dit jaar is de titel “Werk maken van Inclusie”. Op deze conferentie komen drie deelthema’s aan bod:
  • Vitaliteit: welke mogelijkheden zijn er voor gehandicapten om lichamelijk fit te blijven en hoe kunnen bestaande organisaties daarop inspelen?
  • Betaald werk: wat is er nodig om gehandicapten deel te laten nemen aan de lokale arbeidsmarkt?
  • Toegankelijkheid: hoe kunnen bedrijven en de gemeente ervoor zorgen, dat de buitenruimte toegankelijk blijft voor gehandicapten, ondanks dat deze steeds intensiever wordt gebruikt voor specifieke doeleinden? In dit verband moedig ik iedereen aan om obstructies door scooters, containers of ander materiaal bij de gemeente te melden en daarvan een afschrift te doen aan ons, liefst met een fotootje erbij. Wij maken van de meldingen een ‘fotozwartboek’. Ons e-mailadres is: info@platformgehandicaptenlv.nl.

In deze nieuwsbrief leest u verder een impressie van de zomerlunch voor onze vrijwilligers en de eerste versie van onze onregelmatig verschijnende rubriek Wist u dat? 

Ik wens u allen een fijne zomer.

Willem Bertels,
Voorzitter.


Heerlijk genieten om weer bij elkaar te zijn!
Het heeft (te) lang geduurd voor we weer samen konden zijn. Zodra er een versoepeling was zijn de leden van bestuur en werkgroepen Platform Gehandicapten uit onze gemeente weer samen gekomen.

Onder het genot van een lekker soepje en smeuïge broodjes kwamen onze vrijwilligers samen in de stadstuin Rusthout, een heerlijke plek voor alle inwoners van onze gemeente. En we hadden veel bij te praten: hoe gaan we de toegankelijkheid in onze gemeente weer stevig promoten? Hoe gaan we de lessen op de basisscholen weer voorbereiden, om zo kinderen te laten ervaren wat het betekent om een handicap te hebben? Hoe gaan we de gemeente stimuleren om mensen met een beperking ook een plek te geven in de samenleving. Wat is inclusie voor hen? Genoeg onderwerpen om aandacht voor te vragen.

Het was een gezellig lunch. Voorzitter Willem Bertels was blij met de grote opkomst. Hij merkte ook op dat we na de zomervakantie weer volop aan de slag kunnen en wenste alle leden een fijne vakantie en goede gezondheid toe.

Will Kranenburg

 


Wist u dat…?

  • Utku en Irene afgelopen maand meespeelden in een theatervoorstelling in theater Ludens?
  • De voorstelling Ongezien heet.
  • Als u hem gemist heeft, kunt u hem terug zien op www.midvliet.nl, bij televisie -> uitzending gemist.
  • Het platform trots is op Utku en Irene!