Informatie over “Stemmen in coronatijd”

Informatie van de Rijksoverheid over “Stemmen in coronatijd”.

In alle stemlokalen worden coronamaatregelen genomen:

Kiezers kunnen overal 1,5 m afstand houden van andere kiezers en stembureauleden.
Bij de ingang staat een extra stembureaulid dat er op toeziet dat het niet te druk is in het stemlokaal.
In het stemlokaal worden looproutes aangegeven.
Kiezers dragen een mondneusmasker en desinfecteren de handen bij de ingang.
Elke kiezer krijgt een schoon potlood.
Stembureauleden dragen beschermingsmiddelen en zitten waar nodig achter een kuchscherm.
De stemhokjes en handcontactpunten (deurklinken, deurposten etc.) worden elk half uur schoongemaakt.
Wat kunt u verder zelf nog doen?
U mag een eigen rode pen of potlood meenemen.
U kunt een mondneusmasker dragen van het type IIR of FFP2.
————————————————————
Heeft u vanwege een lichamelijke beperking (motorisch of visueel) hulp nodig in het stemlokaal? U kunt zelf iemand meenemen om u te helpen, of u kunt een stembureaulid om hulp vragen.
Ik ga liever niet zelf naar het stemlokaal
Machtig een andere kiezer om uw stem uit te brengen.

Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u dat doet. Daar is een kopie van uw ID-bewijs voor nodig. Dat kan ook een goed leesbare afbeelding hiervan zijn op een smartphone of tablet. Weten hoe u dat op een veilige manier doet? Kijk op www.elkstemtelt.nl.

Het kan ook via een schriftelijke volmacht. U en degene die u wilt machtigen vullen hiervoor een formulier in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk bij uw gemeente aan en levert u voor vrijdag 12 maart 17.00 uur in bij uw gemeente.

—————————————————————-
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u ook per brief stemmen.

Alle documenten die u hier voor nodig heeft, heeft u dan inmiddels thuis ontvangen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij. Lees die goed door.

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:

Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf
Lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur. Kijk op de website van uw gemeente waar de afgiftepunten zijn, of bel met uw gemeente.
Bent u 70+ en heeft u vragen over briefstemmen? Kijk op www.elkestemtelt.nl of bel met 0800-1351.

——————————————————————
Heeft u coronaklachten of beantwoordt u op de dag dat u gaat stemmen een van de andere vragen van de gezondheidscheck met ja? Kom dan niet naar het stemlokaal, maar machtig een andere kiezer om uw stem uit te brengen.

Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op www.waarismijnstemlokaal.nl . Hier vindt u ook informatie over de toegankelijkheid van de stemlokalen.