Persbericht – Is uw Stembureau toegankelijk?

Persbericht
Is uw stembureau toegankelijk?
Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg roept mensen met een fysieke of visuele handicap op de toegankelijkheid van stembureaus te beoordelen.
2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het is van belang dat mensen met een fysieke – of visuele beperking ongehinderd hun democratische stemrecht kunnen uitoefenen. Informatie over de toegankelijkheid van stembureaus voor mensen met een handicap is daarbij essentieel. Op papier is de toegankelijkheid goed geregeld. Slechts één stembureau in Leidschendam-Voorburg is niet toegankelijk voor minder validen. Vaak is de praktijk echter weerbarstiger. Daarom roept het Platform mensen met een fysieke of visuele handicap op de toegankelijkheid van het stembureau in de praktijk beoordelen.
Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg start daarmee de campagne:

Is uw stembureau toegankelijk?
Is het stembureau waar u gestemd heeft goed toegankelijk; is er voldoende ruimte voor uw rolstoel/scootmobiel/rollator; is er in het stemhokje voldoende ruimte om uw stem uit te brengen; wat moet er worden aangepast in het stembureau. Welk rapportcijfer, op een schaal 1—10, geeft u het stembureau. Stuur uw beoordeling op naar info@platformgehandicaptenlv.nl
De resultaten zullen aan het College van B&W worden aangeboden zodat de stembureaus voor de gemeenteraadverkiezingen in 2022 optimaal toegankelijk kunnen worden gemaakt.