Tips om veilig en toegankelijk te stemmen

Tips om veilig en toegankelijk te stemmen
Het stemmen zal vanwege het coronavirus iets anders gaan dan anders, we geven vast een aantal tips:
Er zijn looproutes voor de stemmers, met een aparte in- en uitgang. Het kan zijn dat deze route niet altijd de meest toegankelijke route is. Houd hier dus rekening mee.
Uiteraard geldt hier ook de anderhalvemeter-afstand-regel en is het mogelijk om je handen te desinfecteren.
Er zal een maximum zijn aan het aantal bezoekers, dus probeer zo mogelijk op een rustig moment te gaan.
Bereid je bezoek voor, dat scheelt weer tijd op de locatie.
Wil je liever niet zelf naar het stembureau? Dan is er ook de optie om iemand te machtigen via de stempas of via een machtigingsformulier.
70+ers mogen ook per brief stemmen.
En dan rest alleen nog de vraag: op wie ga je stemmen?
Bron: ongehinderd.nl