Doe je mee? Inspiratie voor Participatie

Bewonersparticipatie is steeds belangrijker als uitgangspunt bij visievorming en beleidsontwikkeling. Ook nemen inwoners, bedrijven en verenigingen steeds vaker zelf het initiatief op maatschappelijke vraagstukken. Dan hebben ze behoefte aan een responsieve overheid die hen op waarde schat en op maat ondersteunt. Dat samenspel tussen overheid en samenleving vormgeven en verder ontwikkelen is lastig in coronatijd, maar meer dan ooit van belang. Daarom organiseert Zet dit voorjaar vier online bijeenkomsten om relaties én haar eigen adviseurs te inspireren. Zodat we samen leren van recente voorbeelden, ervaringen en inzichten. De sessies worden je aangeboden door Zet! De eerste sessie staat al gepland….

Een inspirerend webinar van Jan van Ginkel, concerndirecteur provincie Zuid-Holland. Met zijn verrassende kijk op het samenspel zet hij ons aan het denken over de veranderende verhoudingen tussen overheid en actieve inwoners. Wat is er gaande? Hoe komt dat zo? Hoe geef je als overheid invulling aan je responsieve rol, juist ook in coronatijd? Jan van Ginkel neemt geen blad voor de mond en verwoordt de pijn- en leerpunten die hij ziet zó dat je ze nooit meer vergeet. Hij betrekt deelnemers actief bij zijn college. Na zijn voordracht kun je vragen stellen en in gesprek met Jan, met Zet en met de andere deelnemers.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan tot en met 1 maart, via de website www.wijzijnzet.nl

Zet is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk voor (verander)vraagstukken met een sociale component. Wij zijn de verbindende schakel tussen alle partijen die daar een bijdrage aan leveren. We regisseren processen van samenwerking en co-creatie, bouwen lerende netwerken en helpen overheden en andere organisaties te groeien in hun responsieve rol. Zo brengen we systeem- en leefwereld bij elkaar en vergroten we het wederzijds begrip en vertrouwen.