Jaarafsluiting van het bestuur

Jaarafsluiting van het bestuur

Afgelopen jaar hebben we als nieuw bestuur steeds meer onze draai gevonden. Veel activiteiten zijn natuurlijk gewoon doorgegaan, zoals de voorlichtingslessen op de basisscholen. Daarvan hebben we er in 2019 zeven gedaan. Omdat coördinator Marie-Thérèse ermee stopte, hebben we na de zomervakantie helaas een klein dipje gehad. Maar met Peter Bracht aan het roer beginnen we nu weer op stoom te raken. Peter groeit steeds meer in zijn rol als nieuwe coördinator van de werkgroep Schoolvoorlichting.

De werkgroep Openbare Toegankelijkheid heeft verschillende keren advies uitgebracht, zowel aan de gemeente als aan meerdere privépersonen. Ook Coen van Hoogdalem begint als nieuwe coördinator meer en meer op dreef te raken.

Verder hebben we na de zomervakantie een gezellige high tea gehad op Stadstuin Rusthout en is er een prachtige en ook zeer illustratieve film gemaakt over leven met een handicap. Als klap op de vuurpijl organiseerden we in november samen met de stichting Inclusie en discriminatiebestrijding een conferentie. Het thema was ‘inclusie door ontmoeting’.

In 2019 heeft het Platform afscheid genomen van het papier. Onze nieuwsbrief verschijnt vanaf nu alleen nog digitaal. Dat wil zeggen, op een paar uitzonderlingen na. Vier van onze trouwe lezers hebben aangegeven niet over een e-mailadres te beschikken. Hierbij wil het bestuur de vrijwilligers onder leiding van Jacques van der Wiel heel hartelijk danken voor al die jaren dat zij het drukwerk van het Platform met liefde en toewijding hebben verzorgd en bezorgd.

Halverwege 2019 heeft het bestuur een wisseling ondergaan. Hanneke Dominicus heeft de voorzittershamer neergelegd, Willem Bertels heeft hem vervolgens opgepakt. Dat betekent dat het bestuur op zoek is naar een secretaris. Totdat die gevonden is vervult Willem beide functies.

Onze penningmeester Will Kranenburg is bijzonder in haar sas met maar liefst zes nieuwe donateurs. Beste donateurs, u bent meer dan welkom! Sinds de gemeente ons niet meer subsidieert is elke Euro een geschenk uit de hemel! Daarom zijn we ook bijzonder blij met een gift van maar liefst € 1.500.- van speel-o-theek De Beer, Leidschendam. De aanleiding is echter niet zo leuk: De Beer heeft haar activiteiten helaas moeten staken wegens gebrek aan vrijwilligers. Verder meldt de penningsmeester nog dat Lionsclub Marianne is verzocht in 2020 de schoolvoorlichting financieel te steunen.

Al met al hebben we, dankzij al uw bijdragen, een goed jaar achter de rug. Om u daarvoor te bedanken nodigen we onze vrijwilligers en donateurs uit om donderdag 16 januari met elkaar een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Een jaar waarin we heel veel jonge mensen willen laten ervaren hoe het is te leven met een handicap. Een jaar waarin het Platform er bij de gemeente, bij ondernemers en bij maatschappelijke organisaties op zal aandringen mensen met een beperking te ontmoeten.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en alle goeds en gezondheid voor het nieuwe jaar.

Willem Bertels, voorzitter.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats 16 januari, aansluitend op de schoolvoorlichting.
Locatie: het gebouw van “Alles voor elkaar”, op het terrein van Schakenbosch.