Conferentie Inclusie door ontmoeting

Dikke streep door discriminatie; conferentie ‘Inclusie door ontmoeting’ een groot succes!

21 november vond in wijkcentrum De Blauwe Tram in Leidschendam de conferentie “Inclusie door Ontmoeting” plaats. Een kleine veertig vertegenwoordigers van Leidschendam-Voorburgse organisaties zoals het Midden- en kleinbedrijf (MKB), welzijns- en zorgorganisaties en de Adviesraad sociaal domein voerden met elkaar een debat over hoe mensen met een beperking ongehinderd mee kunnen doen aan de samenleving. Daarna zetten zij samen met wethouder Nadine Stemerdink een dikke streep door discriminatie. De bijeenkomst was georganiseerd door het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg en Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding.

Obstakels
De conferentiedeelnemers stelden vast, dat als mensen met een beperking mee willen doen aan de samenleving, ze nog steeds allerlei obstakels tegenkomen. Een voorbeeld daarvan is de regelgeving voor integratie naar de arbeidsmarkt. Nog maar een paar weken geleden bleek uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat de Participatiewet vijf jaar na invoering nog geen enkel effect heeft gehad. Kleine ondernemers die gehandicapten in dienst willen nemen en gehandicapten die een baan willen, raken verstrikt in een woud van regeltjes en beginnen daarom niet eens aan het avontuur.

Ontmoeten
De conferentiegangers begrepen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg niet de landelijke regelgeving kan aanpassen. Maar de gemeente kan op lokaal niveau wél veel betekenen. De aanwezigen adviseerden de gemeente ervoor te zorgen, dat elke medewerker oprecht interesse toont in de gehandicapte die tegenover hem zit en dat hij samen met de gehandicapte onderzoekt welke kwaliteiten deze in huis heeft. Dat geldt trouwens niet alleen voor consulenten van de teams Participatie, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg. Dat geldt voor álle medewerkers van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen. Ook ondernemers en professionals en vrijwilligers van sport- en welzijnsorganisaties moeten volgens de conferentiedeelnemers luisteren naar mensen met een beperking. Zij moeten hen werkelijk willen ontmoeten.

Ervaringsexperts
De deelnemers van de conferentie pleitten er voor, dat de gemeente op alle beleidsterreinen systematisch in kaart brengt welke hindernissen mensen met een handicap ondervinden. Vervolgens moet de gemeente elk jaar aan de gemeenteraad rapporteren welke maatregelen zijn genomen om die hindernissen op te ruimen. Daarbij moet de gemeente zich laten adviseren door mensen met een beperking. Dat zijn immers de ‘ervaringsexperts’ die als geen ander weten wat nodig is om gemakkelijk aan de samenleving mee te doen.
Ervaren
Na de debatronde was het tijd voor de workshops. De deelnemers konden kiezen uit drie thema’s: ‘hoe kom je op voor je recht?’, ’ondernemen met gehandicapten’ en ‘ervaren van een handicap’. De laatste workshop werd verzorgd door de vrijwilligers van de werkgroep Schoolvoorlichting van het Platform Gehandicapten. Zij lieten de workshoppers aan den lijve ervaren hoe lastig het is om als je gehandicapt bent, de alledaagse dingen te doen, zoals met één hand een beschuitje smeren of met je rolstoel een drempeltje nemen. Heel erg confronterend, maar daardoor juist heel verhelderend.

Tenslotte werd benadrukt dat inwoners die vinden dat ze worden buitengesloten of zelfs gediscrimineerd, dit moeten melden bij Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (www.stichtingidb.nl). Om nog eens te benadrukken dat iedereen ongehinderd mee moet kunnen doen aan de samenleving zetten alle aanwezige organisaties samen met wethouder Stemerdink een handtekening onder de verklaring “Zet een streep door Discriminatie”. Daarna werd de ontmoeting voortgezet onder het genot van een drankje met een hapje.

Foto

Geanimeerd debat. Van links naar rechts: Noelle Nefs (Adviesraad sociaal domein), Atlin Sandvliet (Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding), Joyce van Leeuwen (Van Leeuwen Catering), Utku Canko (Platform Gehandicapten)