Enquête kwaliteit WMO-voorzieningen

Het Platform Gehandicapten behartigt de belangen van inwoners van Leidschendam-Voorburgmet een handicap. Dat doen wij onder andere door de gemeente te adviseren over het door haar gevoerde beleid. Met deze enquête hopen wij informatie te verzamelen over de uitwerking van het gemeentelijk WMO-beleid.

Als u gebruik maakt van een door de gemeente verstrekte WMO-voorziening, zoals een rolstoel of scootmobiel, een woningaanpassing en/of huishoudelijke hulp, dan verzoeken wij u de enquête in te vullen.

Uw ervaringen zijn super belangrijk! Uw deelname is 100 % anoniem.

Als u een hulpmiddel hebt via de gemeente, hoe tevreden bent u daar dan over?  (Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel of scootmobiel)
ontevreden neutraal tevreden N.v.t.