Vacature vrijwilliger Scholenproject

Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg, ook die met een lichamelijke of geestelijke beperking, moeten een ‘normaal’ leven kunnen leiden. Thuis, op het werk, op school, bij het uitgaan, tijdens het winkelen, kortom op alle plekken en in alle omstandigheden moeten gehandicapten ongehinderd aan de samenleving deel kunnen nemen. De samenleving moet ook voor gehandicapten prettig toeven zijn; moet met een deftig woord ‘inclusief’zijn.

Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg (PGLV) wil daaraan steentje bijdragen. Dit doen we onder andere met onze werkgroep Schoolvoorlichting. Voor deze werkgroep zoeken we

vrijwilligers Scholenproject

De werkgroep Schoolvoorlichting geeft voorlichting aan leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool. Tijdens een workshop van ongeveer twee uur ervaren de leerlingen via een speelse ontdekkingstocht wat het betekent om met een bepaalde handicap te leven en hoe je daar mee om kunt gaan. Per jaar worden tien workshops gegeven.

De workshops worden verzorgd door een flink aantal vrijwilligers met een beperking, waarvan sommigen hun hulp- of blindengeleidehond meenemen. In een voor- en nagesprek kunnen de kinderen vragen stellen aan de vrijwilligers. Ter voorbereiding op de workshop kijken de kinderen naar een film waarin een aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg met een handicap laat zien hoe het is om te leven met een beperking.

Taken vrijwilliger

  • leerlingen laten ervaren wat het betekent om te leven met een beperking.
  • beantwoorden van leerlingen.

Eigenschappen

  • bij voorkeur lichamelijk gehandicapt, maar we zoeken ook mensen zonder lichamelijke beperking.
  • positieve instelling, oplossingsgericht.
  • geduldig en rustig.
  • goed uit kunnen leggen.

Vergoeding

Het Platform heeft geen financiële middelen om een vergoeding te verstrekken. Wel vindt er elk jaar een gezamenlijke lunch plaats voor alle vrijwilligers en donateurs van het Platform. De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft elk jaar een kleine attentie aan vrijwilligers van non-profitorganisaties in de gemeente.

Tijdbelasting

Ongeveer 8 uur per maand.

Reacties naar: Willem Bertels, secretaris. E-mail: info@platformgehandicaptenlv.nl. telefoon: 06 2244 7454.