Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg

Het Platform is er voor U

Tekst grootte aanpassen

-A +A

Het doel is een bijdrage te leveren aan een toegankelijke samenleving, die burgers met een lichamelijke beperking in staat stelt optimaal te participeren en onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen.

 

Kerntaken zijn:

  • stimuleren van integratie en emancipatie van mensen die wonen in Leidschendam-Voorburg
  • optreden als gesprekspartner bij gemeente, gemeenteraad en bedrijven
  • inventariseren van knelpunten en hierover gevraagd en ongevraagd advies geven
  • verstrekken van informatie aan belangstellenden en individuele adviezen
  • werkgroep Toegankelijkheid voor gebouwen en omgeving (link maken)
  • werkgroep Scholenvoorlichting om bewustwording te stimuleren (link maken)
  • organiseren van scootmobieltochten in samenwerking met het Rode Kruis LV

 

Ook werken wij nauw samen met andere organisaties en belangenbehartigers, o.a. Woej, Participatieraad, VAC (advies commissie voor woningbouw), Rode Kruis, steunpunt Mantelzorg en Ieder(in) (de landelijke chronisch zieken, lichamelijke en verstandelijke gehandicapten organisatie) , doelgroepen vervoer Haaglanden.