Het Platform is er voor U

Tekst grootte aanpassen

-A +A

Het doel is een bijdrage te leveren aan een toegankelijke samenleving, die burgers met een lichamelijke beperking in staat stelt optimaal te participeren en onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen.

 

Kerntaken zijn:

  • stimuleren van integratie en emancipatie van mensen die wonen in Leidschendam-Voorburg
  • inventariseren van knelpunten en hierover gevraagd en ongevraagd advies geven
  • verstrekken van informatie en adviezen
  • werkgroep Toegankelijkheid voor gebouwen en omgeving (link maken)
  • werkgroep Scholenvoorlichting om bewustwording te stimuleren (link maken)
  • organiseren van scootmobieltochten

 

Ook werken wij nauw samen met andere organisaties en belangenbehartigers, o.a. Woej, Participatieraad, Ieder(in) (de landelijke chronisch zieken, lichamelijke en verstandelijke gehandicapten organisatie) , doelgroepen vervoer Haaglanden.