Organisatie

Tekst grootte aanpassen

-A +A

 

BESTUUR

 

Voorzitter

Hanneke Dominicus
Westeinde 12
2275AD Voorburg      
email: info@platformgehandicaptenlv.nl 
telefoon: 0651968511

 

Secretaris

Willem Bertels
Prinses Beatrixlaan 31
2264TG Leidschendam
email: info@platformgehandicaptenlv.nl
telefoon: 06224474540

 

Penningmeester

Will Kranenburg 
Stompwijkseweg 40
2266GG Leidschendam 
telefoon: 0628558715
email: info@platformgehandicaptenlv.nl

 

Overige bestuursleden

Miranda van der Ark
email: info@platformgehandicaptenlv.nl

 

Voorzitter werkgroep Openbare Toegankelijkheid

Coen van Hoogdalem
telefoon: 0611456079

 

BANKNUMMER

Platform Gehandicapten NL64 INGB 0006 9301 00 t.n.v. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg

 

ANBI VERKLARING 

Onze stichting heeft een ANBI verklaring. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer informatie: http://anbi.nl/