Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg

Organisatie

Tekst grootte aanpassen

-A +A

Bij het Platform Gehandicapten zijn mensen mét en zónder handicap of chronische ziekte actief. Vanuit de eigen ervaringen wordt er gewerkt aan een gemeente waar oog en begrip is voor mensen met een beperking.

 

Voorzitter

Carine Schaap - de Bruijn

IJsvogellaan 113 2261 DM Leidschendam  

Email: info@pglv.nl

Telefoon: 070 387 17 04

 

Secretaris

Cor den Hoed

Zijdesingel 12 2261 BZ Leidschendam

Email: info@pglv.nl

Telefoon: 070 327 64 00

 

Penningmeester

Bennick Wanner

 

Bestuursleden

Rob Wagemans

 

Banknummer

Platform Gehandicapten NL64 INGB 0006 9301 00 t.n.v. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg

 

ANBI VERKLARING 

Onze stichting heeft een ANBI verklaring. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer informatie: http://anbi.nl/