Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg

Nuttige websites

Tekst grootte aanpassen

-A +A

 

www.lv.nl/zorg-ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die hulp in en aan huis nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Ook kan je een aanvraag doen voor rolstoelen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen. Ook dagbesteding valt onder de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor deze zaken.

 

www.sociaalservicepunt.nl

Geeft ondersteuning op het gebied van (vrijwilligers) werk, financiën, gezondheid, sociale relaties, welzijn en wonen.

 

www.woej.nl

Biedt een  uitgebreid pakket aan welzijnsactiviteiten zoals Ouderenadviseurs, alarmering, formulierenhulp, Vervoersdienst en Alzheimercafé voor inwoners van LV.

 

www.steunpuntmantelzorg.nl

Geeft informatie over mantelzorg en ondersteuning aan mantelzorgers in LV.  

 

www.meezhn.nl

Biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Met jou kijken zij welke steun er nodig is. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning.

 

www.regiotaxi.haaglanden.nl

Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar vervoer en taxi ligt.

 

www.valys.nl

Valys kun je gebruiken als je verder reist dan 5 OV zones vanaf uw woonadres. Dit is voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

 

www.ongehinderd.nl

Ongehinderd heeft een app/ website waarmee men informatie krijgt over de toegankelijkheid van gebouwen in verschillende steden. Deze is in ontwikkeling. Op de app/website Ongehinderd Den Haag staan 1200 beoordelingen.

 

www.Voorall.nl 

Werkt voor mensen met een beperking of een chronische ziekte in Den Haag op veel gebieden., zoals toegankelijkheid en vervoer.

 

www.Ieder(in).nl

Landelijke organisatie die opkomt voor mensen met een beperking.

 

www.nationalezorgnummer.nl / telefoon 0900 23 56 780 (20 Eurocent per gesprek)

Het nationale zorgnummer is dé advieslijn voor zorg of ondersteuning. Stel uw vraag of vertel met wie u een verschil van mening hebt. U krijgt advies en u helpt hen voor uw belang op te komen.