ANBI verklaring

Tekst grootte aanpassen

-A +A

Onze stichting heeft een ANBI verklaring. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om het vertrouwen in ANBI-geregistreerde organisaties te vergroten, moeten deze organisaties een aantal gegevens op hun website publiceren. Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg heeft deze gegevens overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Wij hechten als ANBI-geregistreerde organisatie veel waarde aan transparantie en vertrouwen. 

 

Tenaamstelling
Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 27252408. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van het Platform is 811201971.

 

Contactgegevens
Voor de juiste contactgegevens van onze stichting verwijzen we u naar de onderkant van deze pagina.

 

Bestuurssamenstelling
Voor de samenstelling, namen en functies van onze bestuursleden verwijzen we u graag naar de pagina Organisatie op onze website.

 

Doelstelling
Het Platform heeft als doel een bijdrage te leveren aan een toegankelijke samenleving, die burgers met een beperking in staat stelt optimaal te participeren en onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen. Jaarlijks wordt naar de actuele stand van zaken nadere invulling gegeven in de diverse werkgroepen. 

 

Beloningsbeleid
Onze bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen remuneratie voor verrichte werkzaamheden. Gemaakte, redelijke, onkosten worden vergoed. Veel onkosten worden echter niet gedeclareerd vanuit ideologische motieven. Een aantal bestuursleden ontvangt een vergoeding van 39 euro per kwartaal voor telefoonkosten, internet, printkosten, porti etc. Verdere overheadkosten worden zoveel mogelijk vermeden  of zelf gefaciliteerd.

 

Verslag van de activiteiten
Op onze website doen wij verslag van onze activiteiten. Tevens brengen wij drie maal per jaar een nieuwsbrief uit waarin verslag wordt gedaan over de voorgaande periode. De nieuwsbrieven zijn beschikbaar op nieuwspagina op onze website.

 

Financiële verantwoording
De financiële verantwoordingen zijn hier te downloaden.